تاریخ نشر :یکشنبه 05 مارس 2017حوادثRSSاشتراک:

مرگ ناگهانی زن تهرانی در اتاق عمل یک بیمارستان

مرگ زن چند روز قبل مأموران پلیس از مرگ مشکوک زن ۵۰ ساله‌ای در یکی از بیمارستان‌های پایتخت باخبر و راهی محل شدند.بررسی‌ها نشان داد زن فوت شده پس از بیهوشی برای انجام عمل جراحی به طور ناگهانی فوت کرده است.شوهر زن فوت شده گفت: همسرم مدتی بود ناراحتی کمر داشت، به همین دلیل امروز […]

مرگ زن

چند روز قبل مأموران پلیس از مرگ مشکوک زن ۵۰ ساله‌ای در یکی از بیمارستان‌های پایتخت باخبر و راهی محل
شدند.بررسی‌ها نشان داد زن فوت شده پس از بیهوشی برای انجام عمل جراحی به طور ناگهانی فوت کرده است.شوهر زن
فوت شده گفت: همسرم مدتی بود ناراحتی کمر داشت، به همین دلیل امروز برای انجام عمل جراحی کمر به این
مرکز آمدیم.ساعتی قبل تیم پزشکی او را به اتاق عمل منتقل کردند تا مورد جراحی قرار بگیرد.در حالی که منتظر
بودم همسرم سالم از اتاق عمل بیرون بیاید به من خبر دادند که او پس از تزریق ماده بی‌هوشی دیگر
به هوش نیامده و فوت کرده است.الان من از کادر پزشکی اتاق عمل شکایت دارم.

مرگ زن

با طرح این شکایت پرونده برای رسیدگی به دادسرای امور جنایی تهران فرستاده شد.قاضی مدیر روستا، بازپرس شعبه ششم دادسرا
پس از بررسی شکایت، پرونده را برای رسیدگی به دادسرای ویژه جرائم پزشکی فرستاد تا تشکیل کمیسیون پزشکی علت اصلی
مرگ زن میانسال مشخص شود.تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.

شهرخبر

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت