تاریخ نشر :چهار شنبه 30 آگوست 2017حوادث ایرانRSSاشتراک:

وضعیت پرونده کودک آزاری سیرجان به کجا رسید؟

مادر این کودک نیز چند روز در اورژانس اجتماعی تحت پوشش حمایتی بودکه با دستور دادستان سیرجان به این شهرستان منتقل و بازداشت شده است.

پرونده کودک آزاری سیرجان

پرونده کودک آزاری سیرجان , معاون پشتیبانی و امین منابع انسانی اداره کل بهزیستی استان کرمان درباره آخرین
وضعیت “امیرحسین” که اخیرا مورد کودک آزاری قرار گرفته بود،
گفت: این کودک با حکم قاضی از مجموعه خانواده جدا شده و بعد از پایان مراحل درمانی،از بیمارستان ترخیص و اکنون در شیرخوارگاه کرمان تحت مراقبت است.

نخعی در نشست خبری مدیران عضو شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در کرمان در پاسخ به سئوال خبرنگار خاطرنشان کرد:
مادر این کودک نیز چند روز در اورژانس اجتماعی تحت پوشش حمایتی بودکه با دستور دادستان سیرجان
به این شهرستان منتقل و بازداشت شده است.

وی تصریح کرد: براساس آخرین تماس، اعلام شده مادر کودک و پسر عمه ای که ادعا شده باعث کودک آزاری شده،
در بازداشت هستند و برادر ۶ ساله این کودک نیز که معتاد
به متادون بوده، در یکی از خانه های کودکان و نوجوانان بهزیستی سیرجان تحت مراقبت است.

پرونده کودک آزاری سیرجان

ایسنا

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت