تاریخ نشر :شنبه 03 ژوئن 2017حوادث جهانRSSاشتراک:

وضعیت پوشش این مسافر در فرودگاه همه را انگشت به دهان کرد!

پوشش زشت مسافر در فرودگاه , عابران با تعجب به مردی که با وضعیتی نامتعارف در سالن پرواز مشغول قدم زدن بود، نگاه می‌کردند.

پوشش زشت مسافر در فرودگاه

پوشش زشت مسافر در فرودگاه , پلیس امنیت فرودگاه مایورکا پالما اسپانیا،
روز گذشته در کمال تعجب، مسافری برهنه را بازداشت کرد،
مردی میانسال که بی‌توجه به حاضرین، لباس‌هایش را از تن خارج کرده
و با خونسردی کامل روی صندلی سالن پرواز فرودگاه جا خوش کرده بود.

چهار پلیس به سختی توانستند او را از سالن شلوغ دور کرده
و برای بازپرسی با خود ببرند.

پس از بازجویی‌های اولیه، مسافر برهنه عنوان کرد که تابعیت خارجی دارد
و مایل به انجام این کار بوده است.

کاربران پس از انتشار تصاویر این خبر،
موضوع را شبیه یک شوخی و شیرین کاری از سمت مرد دانسته
و برخی نیز گفته اند او بلاشک از یک ماده مخدر استفاده کرده است.

پوشش زشت مسافر در فرودگاه

جام نیـوز

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت