پدر آتنا : فقط می‌خواهم قاتل سریع اعدام شودپدر آتنا : فقط می‌خواهم قاتل سریع اعدام شود

صدای پدر آتنا، دختر ۷ ساله‌ای که روز ۲۸ خرداد از خانه بیرون رفت و دیگر بازنگشت از پشت تلفن گرفته است. جسد آتنا را ۲۰ روز بعد در پارکینگ مغازه قاتل پیدا کردند. پدرش نه اشک می‌ریزد و نه فریاد می‌زند.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت