دختر نوجوان هندی با یک سگ ازدواج کرد!

دختر نوجوان هندی با یک سگ ازدواج کرد!

ازدواج دختر هندی با سگ , خانم “مانگلی موندا” دختر 18 سالهه است که در روستایی در شرق هند زندگی می کند. نشریه “The Daily Mirror ” با انتشار این خبر گزارش داده است که مانگلی با یک سگ ازدواج کرده است.

فرار هالیوودی و عجیب پسر ایرانی از زندان ترکیه

فرار هالیوودی و عجیب پسر ایرانی از زندان ترکیه

فرار از زندان ترکیه ,  پسرجوانی که پس ازجنایت خونین در جنوب تهران، همراه دوستش به ترکیه گریخته بود، زمانی که در این کشورزندانی شد، اره‌ای به مبلغ 500 هزار تومان خرید و موفق شد به همراه 6 زندانی ایرانی فرار کند.

سر زنم و مرد غریبه را در اتاق پشتی خانه بریدم

سر زنم و مرد غریبه را در اتاق پشتی خانه بریدم

بریدن سر زن و مرد غریبه , این رویداد شنبه شب در شهر قندوز هنگامی رخ داد که این مرد نُخست زنش را به اتهام داشتن روابط نامشروع با مرد دیگری سربرید و سپس سر مردی را که گمان می کرد با همسرش روابط نا مشروع دارد، نیز سربرید.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت