شرطی که خانواده مقتول برای بخشش حمید صفت گذاشتندشرطی که خانواده مقتول برای بخشش حمید صفت گذاشتند

اولیای دم پرونده مرگ پیرمرد در درگیری با خواننده رپ، با مراجعه به دادسرا اعلام کردند در صورتی که حمیدرضا واقعیت را بگوید، درباره بخشش او تصمیم‌گیری می‌کنند. آنها از مادر این خواننده نیز شکایت کردند.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت