حادثه دردناک در دهکده آبی پارس در کرجحادثه دردناک در دهکده آبی پارس در کرج

در حالی که دهکده آبی پارس تا ۳ بامداد فعال بود، تعدادی از کارگران در شرایط غیر ایمن بر روی سقف‌های این مجموعه در حال کار و انجام امور تعمیرات و نقاشی بودند.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت