تاریخ نشر :سه شنبه 10 مه 2016 مشاهده : بازیهای محلی, سرگرمی RSS اشتراک:

بازی محلی بل بلی جان یا همان اتل متل توتوله

 بازی محلی اتل متل توتوله  برای اجرای این بازی ، چند بچه ( معولاً خرد سال ) دور هم می نشینند و دست هایشان را جلو می آورده باز می کنند و با کف دست روی زمین می گذارند ، یکی از آنها استاد بازی است که بیشتر مواقع بزرگسالی است که وظیفه مشغول کردن […]

بازی محلی بل بلی جان یا همان اتل متل توتوله

 بازی محلی اتل متل توتوله

 برای اجرای این بازی ، چند بچه ( معولاً خرد سال ) دور هم می نشینند و دست هایشان را جلو می آورده باز می کنند و با کف دست روی زمین می گذارند ، یکی از آنها استاد بازی است که بیشتر مواقع بزرگسالی است که وظیفه مشغول کردن کودکان را بر عهده دارد .

استاد ، شروع به خواندن متل یا شعر می کند و در ادای هر کلمه ، با دو انگشت دست راست خود یکی از انگشتان دست بازیکن ها را کنار می گذارد و پیش می رود تا به ادای آخرین کلمه متل یعنی " تول " که نیمی از کلمه قورتول به معنای تمام شده است ، می رسد .

 آخرین انگشت دست بازیکنی که در ادای این کلمه با دو انگشت خود گرفته است کنار می گذارد ( به داخل دست تا می شود )، باز از اول شروع می کند تا زمانی که همه انگشتان دست های بازیکنان از بازی کنار گذاشته شود ، آخرین نفری که انگشت یا انگشتان دست او بجا مانده و از بازی کنار گذاشته نشده بازنده به حساب می آید ، بازنده توسط بقیه بچه ها هو می شود .

ایران ویچ

اخبار مرتبط:

یک بازی جالب ، بازی محلی کِلاورِوان

بازی پر هیجان ، بازی محلی شهنوک پهنوک

بازی محلی«ابو، امح جیم» درمناطق عربى زبان خوزستان

بازی محلی بل بلی جان یا همان اتل متل توتوله

چهل نما
رایانمهربهنودگشت