تاریخ نشر :چهار شنبه 30 مارس 2016 مشاهده : بازیهای محلی, سرگرمی RSS اشتراک:

بازی محلی چشم بسته ، یک بازی پرهیجان !

 بازی محلی چشم‌بسته در این بازی ابتدا محدوده‌اى را تعيين مى‌کنند و يکى از بازيکنان گرگ مى‌شود.  چشم او را مى‌بندند و چند دور او را دور خودش‌ مى‌گردانند، سپس او را رها مى‌کند.  در اين بازى روى چند نکته بايد توافق شود: اول اينکه بازيکنان ديگر براى جلب توجه گرگ سر و صدا بکنند […]

بازی محلی چشم بسته ، یک بازی پرهیجان !

 بازی محلی چشم‌بسته

در این بازی ابتدا محدوده‌اى را تعيين مى‌کنند و يکى از بازيکنان گرگ مى‌شود.

 چشم او را مى‌بندند و چند دور او را دور خودش‌ مى‌گردانند، سپس او را رها مى‌کند.

 در اين بازى روى چند نکته بايد توافق شود:

اول اينکه بازيکنان ديگر براى جلب توجه گرگ سر و صدا بکنند يا در سکوت خود را از مسير گرگ دور کنند.

 دوم اينکه گرگ پس از گرفتن يک نفر چشم خود را باز کند يا پس از گرفتن همه ٔ بازيکنان .

 ایران

اخبار مرتبط:

 بازی محلی جالب ، بازی بشین و پاشو

چند بازی محلی جالب در شهر بوشهر

بازی جالب ، بازی محلی قایم باشک

بازی محلی چشم بسته ، یک بازی پرهیجان !

چهل نما
رایانمهربهنودگشت