داستان ضرب المثل خاك به سرم، كدبانو بود مادر مادرم

ضرب المثل خاك به سرم، كدبانو بود مادر مادرم همانطور كه مرد مي‌بايست كارآمد و لايق باشد زن هم بايد پاك و پاكيزه و كدبانو باشد. هر وقت يك زني در پخت و پز و شست‌وشو شلخته باشد و به پاكي و طهارت اعتنا نكند اين مثل را مي‌زنند.  دو نفر پيله‌ور رفته بودند صحرا. […]

 داستان ضرب المثل خاك به سرم، كدبانو بود مادر مادرم

ضرب المثل خاك به سرم، كدبانو بود مادر مادرم

همانطور كه مرد مي‌بايست كارآمد و لايق باشد زن هم بايد پاك و پاكيزه و كدبانو باشد. هر وقت يك زني در پخت و پز و شست‌وشو شلخته باشد و به پاكي و طهارت اعتنا نكند اين مثل را مي‌زنند.

 دو نفر پيله‌ور رفته بودند صحرا. نزديك ظهر به يك سياه چادر ايلياتي رسيدند. زن ايلياتي بلند شد تا براي ناهار ميهمانان تازه رسيده شيربرنج بپزد. مقداري برنج توي كماجدان ريخت و بعد از جوشيدن برنج مقداري شير هم روي آن ريخت و با كفگير شروع كرد به هم زدن. در همين موقع سگ گله آمد جلو او و او كه مي‌خواست نفس سگ به آتش نرسد با كفگيري كه در دست داشت توي سر سگ زد و بعد با همان كفگير مشغول هم زدن شيربرنج شد. يكي از ميهمانان به كنايه به رفيقش گفت: «اين زن عجب كدبانوي خوبي است».

 زن كه فكر كرد از آشپزي او دارند تعريف مي‌كنند با رضايت خاطر گفت: «خاك به سرم، كدبانو بيد، مادر مادرم!»

فارسی بوک

اخبار مرتبط:

داستان ضرب المثل زديم ولي نگرفت

داستان ضرب المثل يار غار

داستان ضرب المثل علف باید به دهن بزی شیرین بیاد

داستان ضرب المثل خاك به سرم، كدبانو بود مادر مادرم