تاریخ نشر :پنجشنبه 07 آوریل 2016 مشاهده : سرگرمی, ضرب المثل RSS اشتراک:

داستان ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید!

ضرب المثل درخت هر چه پربارتر، افتاده تر  این ضرب المثل به خودی خود روشن و گویا است. “بار” همان میوه است، و درختان پر میوه، سرشان خمیده تر از درختان بی بار و بر.  اشاره دارد به اینکه کسانی که سرشان را از روی غرور بالا میگیرند و فروتنی ندارند، اتفاقاً از روی بی […]

داستان ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید!

ضرب المثل درخت هر چه پربارتر، افتاده تر

 این ضرب المثل به خودی خود روشن و گویا است. “بار” همان میوه است، و درختان پر میوه، سرشان خمیده تر از درختان بی بار و بر.

 اشاره دارد به اینکه کسانی که سرشان را از روی غرور بالا میگیرند و فروتنی ندارند، اتفاقاً از روی بی باری و بی مغزی شان است و در برابرِ اینان هم انسان های فروتن اند که در نتیجه ی دانایی و پرباری اخلاق افتاده تری دارند.

 این ضرب المثل با کمی دگرگونی به شکل های دیگری نیز شنیده می شود. مثلاً: “درخت هر چه پر بارتر،خمیده تر” و یا “درخت هر چه پربارتر، افتاده تر.”

ضرب المثل

اخبار مرتبط:

داستان و ریشه ضرب المثل پوست خرسی كه شكار نكردی نفروش!

داستان ضرب المثل تا نخورم نخسبم

داستان ضرب المثل اگر خدا بخواهد همه را یکسان می کند

داستان ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید!

چهل نما
رایانمهربهنودگشت