تاریخ نشر :شنبه 06 فوریه 2016 مشاهده : سرگرمی, ضرب المثل RSS اشتراک:

داستان ضرب المثل ميمون پير دستش را داخل نارگيل نمي كند

ضرب المثل ميمون پير دستش را داخل نارگيل نمي كند  يك ضرب المثل قديمي مي گويد: ميمون پير دستش را داخل نارگيل نمي كند.  در هندوستان، شكارچيان براي شكار ميمون سوراخ كوچكي در نارگيل ايجاد مي كنند. يك موز در آن مي گذارند و زير خاك پنهان اش مي كنند. ميمون دست اش را به […]

داستان ضرب المثل ميمون پير دستش را داخل نارگيل نمي كند

ضرب المثل ميمون پير دستش را داخل نارگيل نمي كند 

يك ضرب المثل قديمي مي گويد: ميمون پير دستش را داخل نارگيل نمي كند.

 در هندوستان، شكارچيان براي شكار ميمون سوراخ كوچكي در نارگيل ايجاد مي كنند. يك موز در آن مي گذارند و زير خاك پنهان اش مي كنند. ميمون دست اش را به داخل نارگيل مي برد و به موز چنگ مي اندازد، اما ديگر نمي تواند دست اش را بيرون بكشد، چون مشت اش از دهانه سوراخ خارج نمي شود. فقط به خاطر اين كه حاضر نيست ميوه را رها كند. در اين جا، ميمون درگير يك جنگ ناممكن معطل مي ماند و سرانجام شكار مي شود.

 همين ماجرا، دقيقاً در زندگي ما هم رخ مي دهد. ضرورت دستيابي به چيزهاي مختلف در زندگي، ما را زنداني آن چيزها مي كند. در حقيقت متوجه نيستيم كه از دست دادن بخشي از چيزي، بهتر است تا از دست دادن كل آن چيز.

در تله گرفتار مي شويم، اما از چيزي كه به دست آورده ايم، دست نمي كشيم، خودمان را عاقل مي دانيم؛ اما (از ته دل مي گويم) مي دانيم كه اين رفتار يك جور حماقت است.

باباقصه

اخبار مرتبط:

داستان و ریشه ضرب المثل پوست خرسی كه شكار نكردی نفروش!

داستان و ریشه تاریخی ضرب المثل كن فيكون شد

داستان ضرب المثل خر بیار باقلا بار کن

داستان ضرب المثل ميمون پير دستش را داخل نارگيل نمي كند

چهل نما
رایانمهربهنودگشت