شخصیت شناسی جالب ، احساساتی هستید یا منطقی ؟!

شخصیت شناسی احساسی یا منطقی تا حالا متوجه اين موضوع شديد؟ شايد فکر شما با اون چيزي که هستيد متفاوت باشه. براي فهميدن اين موضوع كه واقعا احساساتي هستيد يا منطقي، فقط کافيه چند لحظه وقت بذاريد. يک تست کوتاه اما جالب: ابتدا براي چند لحظه به کف دستتان نگاه کنيد. و پس از آن […]

شخصیت شناسی احساسی یا منطقی

تا حالا متوجه اين موضوع شديد؟ شايد فکر شما با اون چيزي که هستيد متفاوت باشه.

براي فهميدن اين موضوع كه واقعا احساساتي هستيد يا منطقي، فقط کافيه چند لحظه وقت بذاريد.

يک تست کوتاه اما جالب:

ابتدا براي چند لحظه به کف دستتان نگاه کنيد.

و پس از آن به ناخن‌هاي همان دستتان نگاه کنيد.

.

.

اگر براي ديدن ناخن‌هايتان دستتان را برگردانديد و ناخن‌ها را نگاه کرديد؛ گفته مي‌شود که انساني بيشتر منطقي هستيد…

ولي اگر براي ديدن ناخن‌هايتان در همان حال که کف دستتان مقابل شما است، انگشتانتان را خم کرديد و به ناخن هايتان نگاه کرديد، بيشتر بر احساس‌تان تكيه داريد

ایران

اخبار مرتبط:

شخصیت شناسی از روی تاریخ تولد + تست روانشناسی

شخصیت شناسی جالب دروغگوها

شخصیت شناسی جالب از روی دوش گرفتن افراد

شخصیت شناسی جالب با شماره موبایل !

شخصیت شناسی جالب از روی بینی افراد

شخصیت شناسی جالب ، احساساتی هستید یا منطقی ؟!