تاریخ نشر :شنبه 30 آوریل 2016 مشاهده : سرگرمی, شخصیت شناسی RSS اشتراک:

شخصیت شناسی جالب ، شما چقدر دیگران را درک می کنید !

شخصیت شناسی درک دیگران ! همدلی، یعنی توانایی تصور اینکه زندگی برای دیگری چگونه است. به بیان دیگر، همدلی، یعنی اینکه فرد بتواند شرایط زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن موقعیت قرار ندارد، درک کند. همدلی، یعنی توانایی تصور اینکه زندگی برای دیگری چگونه است. به بیان دیگر، همدلی، یعنی اینکه فرد بتواند […]

شخصیت شناسی درک دیگران !

همدلی، یعنی توانایی تصور اینکه زندگی برای دیگری چگونه است. به بیان دیگر، همدلی، یعنی اینکه فرد بتواند شرایط زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن موقعیت قرار ندارد، درک کند.

همدلی، یعنی توانایی تصور اینکه زندگی برای دیگری چگونه است. به بیان دیگر، همدلی، یعنی اینکه فرد بتواند شرایط زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن موقعیت قرار ندارد، درک کند؛ یا بتواند انسان های دیگر را با تفاوت های فراوان بپذیرد و به آنها احترام بگذارد. پرسشنامه زیر به شما می گوید چقدر همدلید. «پرسشنامه ارزیابی همدلی بزرگسالان» توسط مارک دیویس در سال 1980 تهیه و تنظیم شده است.

راهنما

برای پاذسخگویی به پرسشنامه، لطفا عبارات آن را با دقت مطالعه کرده و میزان موافقت خود را با هر عبارت مشخص کنید. به عددهای داخل مربع ها هم توجه نکنید.

شخصیت شناسی جالب ، شما چقدر دیگران را درک می کنید !

 شخصیت شناسی جالب ، شما چقدر دیگران را درک می کنید !

 شخصیت شناسی جالب ، شما چقدر دیگران را درک می کنید !

شخصیت شناسی جالب ، شما چقدر دیگران را درک می کنید !
 

نمره گذاری

نمرات هر یک از سوالات پرسشنامه، از صفر تا 4 امتیاز است. ما از قبل کار شما را راحت کرده ایم و این عددها را در جدول پرسشنامه ها گذاشته ایم. کافی است عددهایی را که کنارش علامت گذاشته اید، با هم جمع کنید. حاصل جمع نمرات شما، از این پرسشنامه می تواند صفر تا 84 باشد.

هر چه نمره شما بیشتر باشد، همدلی بیشتری دارید، نمره کمتر از 20 نیز می تواند نشاندهنده مشکل جدی شما در این زمینه باشد.

سپیده دنایی

اخبار مرتبط:

شخصیت شناسی از روی تاریخ تولد + تست روانشناسی

فال و شخصیت شناسی از روی گل ماه تولد

شخصیت شناسی براساس ماه تولد

شخصیت شناسی جالب ، شما چقدر دیگران را درک می کنید !

چهل نما
رایانمهربهنودگشت