آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه؟

آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه؟
طالع بینی و پیشگویی ازدواج , آيا ستاره اين دو نفر با هم جفت هست يا نه؟ و در آينده تا آخر با هم زندگي ميکنند يا نه ؟

طالع بینی و پیشگویی ازدواج

طالع بینی و پیشگویی ازدواج , هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای (…
) زاده (…
) با خانوم (…
) زاده (…
) می توانند ازدواج کنند یا نه؟ آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه؟ و
در آینده تا آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟ ابتدا نام و نام مادر هر دو را به
ابجد کبیر در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و با هم جمع کنید.
سپس عدد حاصل را بر ۵ تقسیم کنید و با توجه به باقی مانده نتیجه را مشاهده کنید…..

اگر باقیانده اعداد ۱ یا ۳ یا ۵ شود:

این دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت می باشد وتا آخر با هم زندگی می کنند.

اگر باقیمانده اعداد ۲ یا ۴ شود:

این دو نفر به هم نمی رسند و ستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی
کنند.

طالع بینی و پیشگویی ازدواج

پیشگویی ازدواج

اگر باقیمانده عدد ۰ شود:

نه جفت بودن نه سوا بودن رو میده و کسانیکه عددشون ۰ دربیاد به
هم میرسن اما همیشه در جنگ و بحث و جدل بسر میبرن

حروف ابجد کبیر

الف: ۱ــــــــــــ ک: ۲۰ ــــــــــــــ ر: ۲۰۰ ب:
۲ ـــــــــــــــ ل: ۳۰ ـــــــــــــ ش: ۳۰۰ ج: ۳ ـــــــــــــــ م: ۴۰ـــــــــــــــ ت: ۴۰۰ د: ۴ـــــــــــــــ ن: ۵۰ ـــــــــــــــ ث:
۵۰۰ ه: ۵ ــــــــــــــ س: ۶۰ ـــــــــــــ خ: ۶۰۰ و: ۶ ـــــــــــــــ ع: ۷۰ ــــــــــــــ ذ: ۷۰۰ ز: ۷ ـــــــــــــــ
ف: ۸۰ ـــــــــــــ ض: ۸۰۰ ح: ۸ ــــــــــــــ ص: ۹۰ ــــــــــــ ظ: ۹۰۰ ط: ۹ ــــــــــــــ ق: ۱۰۰ ـــــــــــ غ:
۱۰۰۰ ی: ۱۰ـــــــــــــ

برای مثال:

آقای [محمد] : [(م = ۴۰) (ح = ۸) (م = ۴۰) (د =
۴)] = ۹۲ زاده [مریم] : [(م = ۴۰) (ر = ۲۰۰) (ی = ۱۰) (م =
۴۰)] = ۲۹۰ با خانوم [فاطمه] : [(ف = ۸۰) (ا = ۱) (ط = ۹) (م
= ۴۰) (ه = ۵)] = ۱۳۵ زاده [بتول] : [(ب = ۲) (ت = ۴۰۰) (و
= ۶) (ل = ۳۰)] = ۴۳۸ مجموع ۴ اسم بالا برابر است با : ۹۵۵ باقیمانده تقسیم ۹۵۵
بر ۵ برابر میشود با ۵ که نشان میدهد.
که باید دوباره بر ۵ تقسیم کرد که حاصل صفر میشود:

طالع بینی و پیشگویی ازدواج

این حساب ابجد کبیر بود که برایتان نوشتیم ولی
در پایان می نویسیم هر کاری دست خداست و هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد.
و یقینا بدانید هر کاری برای خدا انجام گیرد ضرر و زیانی در آن نمی باشد.
غزل ۶۹

برچسب ها:

عروسی ساز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
بیماری‌هایی که شخصیت شما را تغییر می‌دهند
بیماری‌هایی که شخصیت شما را تغییر می‌دهند
هنردرمانی، استفاده از مصالح هنری برای ابراز و بازتاب شخص است
هنردرمانی، استفاده از مصالح هنری برای ابراز و بازتاب شخص است
طالع بینی ازدواج زن بهمن با مردان متولد ماه های دیگر
طالع بینی ازدواج زن بهمن با مردان متولد ماه های دیگر
تست میزان سنجش عشق و علاقه
تست میزان سنجش عشق و علاقه
طالع بینی هندی مرد متولد بهمن
طالع بینی هندی مرد متولد بهمن
ورزش مورد علاقه شما چیست؟
ورزش مورد علاقه شما چیست؟
فیلم عصر یخبندان و اختلال شخصیت ضد اجتماعی و چند فیلم ایرانی دیگر
فیلم عصر یخبندان و اختلال شخصیت ضد اجتماعی و چند فیلم ایرانی دیگر
کمال‌گرایی؛ همیشه «۲۰» گرفتن هم خوب نیست!
کمال‌گرایی؛ همیشه «۲۰» گرفتن هم خوب نیست!
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز