فال و شخصیت شناسی با حرف اول اسم

فال و شخصیت شناسی با حرف اول اسم
فال اسم , علاوه بر انواع فالها اعم از فال روزانه ؛ فال حافظ و .... می توان از روی حرف اول اسم اشخاص نیز به فال آنها پی برد فال اسم توجه کنید که به جای حروف(ژ-گ-چ) ج ، را و به جای حرف(پ) ب را مد نظر قراردهید.

فال اسم

فال اسم با اولین حرف از اسم شما بسیار جالب می باشد.
شما کافی است حرف اول اسم خود یا هر شخص دیگری را در این فال جستجو کنید تا با شخصیت
و فال وی آشنا شوید.

شخصیت شناسی با فال اسم

علاوه بر انواع فالها اعم از فال روزانه ؛ فال حافظ و….
می توان از روی حرف اول اسم اشخاص نیز به فال آنها پی بردفال اسم توجه کنید که به
جای حروف(ژ-گ-چ) ج ، را و به جای حرف(پ) ب را مد نظر قراردهید.
الف:خوش رفتار و خوش اخلاق است .
در باطن میانه رو می باشد وآدم ملاحظه گر و خونگرمی است و با همه کس زود صمیمی میشود .
زندگی را با جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد و پیراهن سیاه بر او خوش یمن نیست و
محنت بسیار می کشد و هر چه را بخواهد به دست می آورد و مریضی وی همیشه در باد قولنج
گردن وپهلو می باشد.
ب : اهل دوستی ، زیبا و مهربان است ، دارای غرور خاصی می باشد.
به مال دنیا اهمیت نمی دهد و جیبش همیشه خالی است.

شخصیت افراد از روی فال اسم آنها

ت: خوش اخلاق کم خواب و خوش قیافه و تنهااست.
دوست ندارد کسی از او برنجد و اگر باعث رنجش کسی شود از او دلجویی می کند.از گناهانش خیلی زود
پشیمان شده و توبه می کند.
ث:مقتدر و پر اراده است و در هر کاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق و معقول می باشد و
پیشانی او پهن است و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد.
ج : زیباست و با محبت و اکثرا از مریضی شکم رنج میبرد و این مریضی هر چند وقت یکبار
نمایان می شود و دو وجه دارد یا سیاه چهره و قوی استخوان یا سفید پوست و هیکلی است.
همیشه سرگردان واشفته می باشد و از کار خود حیران است.
ح: رک ،زیبا و خوش اخلاق است.
کینه توز و راز دار می باشد و اکثرا در حال جنگ و جدال است.
خ: مقرراتی ،زیبا با چشمانی درشت و مهربان است .
و با این که خیلی تلاش می کند ولی روزی اش کم است.اگر کمی تنبلی و کاهلی در کار را
کنار بگذارد در زندگی موفق می شود.
د:جنگجو ،زیبا و با دیانت است متفکر و بشاش و در حال پیشرفت و ترقی است ولی قدر مال دنیا
را نمی داند.

فال اسم خود را ببینید

ز:بسیار مقرراتی است.
زیبا و خوش اخلاق و مهربان و خونگرم می باشد.
و همیشه از سر درد و زانو درد رنج می برد.
در زندگی شکست بزرگی می خورد و نسبت به زندگی دلسرد می گردد و حیران و سر گردان
میشود.ولی به زودی به روال عادی برمی گردد.
ر:میانه رو وخوش رفتار و اتشی ،زیبا و اهل خوش گذرانی است.
بدگویی پشت سرش زیاد است.
کمی طمعکاراست و دستش همیشه خالی می باشد.
باید مراقب ایمانش باشد تا به بزرگی و منزلت برسد.

فال اسم

شخصیت شناسی و فال اسم

س : آتشی مزاج، با استعداد و با ذوق و سلیقه
است و در انتخاب اجناس بهترین است.
همیشه در چشم اهل پر هیبت به چشم میاید.خیلی مغرور ومتکبر میباشد و هر کاری که میل داشت انجام میدهد
و با اطرافیان خود در نزاع و لجبازی بسر میبرد.

فال اسم

ش:خونگرم ، مهربان و لجبازاست.زبانش تلخ می باشد وهمیشه به خاطر این خصلتش ضرر می بیند اگر کمی مراقب زبانش
باشداز بلاها در امان ص :دهن بین ، حرف شنو و زود باور است ، نترس و خشن و خوش
اخلاق و با محبت است.
و همیشه در حال ترقی و فکر میباشد.
ض :زیرک ودانا وخوش اخلاق و کینه توز است ، درون گراست و هرگز نگرانی خود را در ظاهر بروز
نمیدهد و دارای پیشانی پهن است و ابروی کمان ابرو دارد.
زرنگ و دقیق است و هیچ وقت از یاد خدا غافل نمی شود.
ط : پاک و خوش اخلاق است.خونگرم و خوش گذران می باشد.رنگ مشکی برای او خوش یمن نیست.
ظ :خشک ومقرراتی است.
ظاهر و باطنش یکی می باشد .
بدگویی پشت سرش فراوان است .
اهل تفریح با دوستانش میباشد و قدر مال دنیا را نمی داند.
ع: خوش اخلاق و اهل بخشش است.
کمی مقرراتی و خشک می باشد و در دوستی پایدار و متعصب است.اودر زندگی سختی زیاد کشیده و
هرگز قدر مال دنیا را نمیداند.

فال اسم شما چیست؟

غ: زیبا ، با گذشت ومقرراتی است.
به آینده و گذشته زیاد فکر می کند ودر خود احساس نا امیدی دارد.دانا و اهل علم است.
عاشق زندگی همراه با صلح و صداقت می باشد.
ف : زیبا، آتش مزاج و تند خو است.
جاهل و جنگ جو و خون گرم ونترس می باشد.
در زندگی چند بار شکست میخورد ولی در اینده به مقام و منزلت خوبی خواهد رسید.
ق:زیرک و دانا است و در هر کاری نقشه بسیار میکشد و موفق میشود .
هم زیباست و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند و گاهی با
ملایمت و گاهی با خصومت برخورد میکند.
ک: زیبا وخوش اخلاق است.
همیشه در حال ترقی و فعالیت میباشد.
دانا و مقرراتی می باشد.زبانش تلخ است و همیشه اطرافیان را با حرف هایش می رنجاند.
ل: یک دنده و مغرور است .
زیبا چهره و خوش اخلاق می باشد نسبت به اطرافیانش متعصب است و قدر مال دنیا را نمی داند و
اهل استقلال عمل است.

آشنایی با فال اسم

م :مهربان ، خون گرم ونترس است.
در رو برو از او تعریف می کنند ولی بدگویی پشت سرش زیاد می باشد.
او فردی باشد خوش چهره و چشمان درشتی دارد و در کارها کاهل است و همیشه از دیگران تقاضای کمک
دارد.
زود عصبانی میشود و سریع خاموش میشود .
ن: کینه توز، زیبا و خوش اخلاق است.
گاهی اوقات بسیار خوب و گاهی اوقات بسیار بد است در واقع دم دمی مزاج می باشد.
وهمچون قاضی میباشد و در حقوق خود و دیگران به میزان برخورد کند.
و: همیشه در حال کمک کردن است و گاهی مغرور میشود و پشت سرش بدگویی زیاد است و دیگران بدی
او را میگویند.
ه :فردی است زیبا و تندخو و آتشین مزاج با طبع گرم و همیشه در حال را امر و نهی
کردن اطرا فیان می باشد.
ی :متفکر ، زیبا است و همیشه پیروز میدان می باشد.
فردی چهار شانه است و از بیماری شکم رنج میبرد.دم دمی مزاج است گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک
و مقرراتی است.
فال سرا

برچسب ها: ,

عروسی ساز

آیسان پرواز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
بگو روتختی ات چه رنگی است تا بگویم کیستی!
بگو روتختی ات چه رنگی است تا بگویم کیستی!
طالع بینی اسفند ماه ۹۶
طالع بینی اسفند ماه ۹۶
همه نکاتی که باید در مورد انواع و اقسام سن‌ها بدانید
همه نکاتی که باید در مورد انواع و اقسام سن‌ها بدانید
«هیجان خوب» و «هیجان بد» چیست؟
«هیجان خوب» و «هیجان بد» چیست؟
شخصیت‌تان را با این تست جالب روانشناسی محک بزنید!
شخصیت‌تان را با این تست جالب روانشناسی محک بزنید!
بیماری‌هایی که شخصیت شما را تغییر می‌دهند
بیماری‌هایی که شخصیت شما را تغییر می‌دهند
هنردرمانی، استفاده از مصالح هنری برای ابراز و بازتاب شخص است
هنردرمانی، استفاده از مصالح هنری برای ابراز و بازتاب شخص است
طالع بینی ازدواج زن بهمن با مردان متولد ماه های دیگر
طالع بینی ازدواج زن بهمن با مردان متولد ماه های دیگر
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز