طالع بینی آذر ماه ۹۶طالع بینی آذر ماه ۹۶

طالع بینی آذر ماه , مدتی است که احساس میکنید که زندگی بر وفق مراد نیست اما باید توجه داشته باشید که زندگی فراز و نشیب های زیادی دارد ؛ شاید در برخی موارد اوضاع بر وفق مراد انسان نباشد اما نباید دچار سرخوردگی شوید و آن را به عنوان یک شکست تلقی کنید بلکه باید از آن به عنوان پله ای برای موفقیت بهره ببرید.

طالع بینی با نحوه خواندن سریع خطوط دست

نحوه خواندن سریع خطوط دست , اگر خط آب قوی تر باشد این شخص بسیارخوش مشرب و گرم بوده و بودن در کنار او آسان است.

نحوه خواندن سریع خطوط دست

نحوه خواندن سریع خطوط دست , ما دراین نوع خواندن تنها از خطوط زمین، آب و هوا استفاده
می کنیم.
به این سه حالت نگاه کنید و مشخص سازید که برجسته ترین خط موجود در کف دست کدام است.
این خط به عنوان عمیق ترین و تیره ترین خط به نظرخواهد آمد و چشمان شما را به سمت خود
معطوف خواهد ساخت.
با نگاه برهریک ازخطوط متوجه خواهید شد که زندگی فرد مورد نظر در چه جهتی است

اگر خط زمین قوی تر است

برای این
افراد آنچه بیش ازهمه جالب است دنیای فعالیت های فیزیکی است.
آنها از ورزش کردن و بودن درخارج از خانه لذت می برند، آنها دارای فیزیک بدنی بسیار قوی هستند، باید
به ساخت اشیاء بپردازند و حتی ممکن است دوره ای از زندگی خود را صرف ساخت خانه وغیره کنند.
هر شخصی که از بدن خود بسیاراستفاده می کند، مانند ورزشکاران و کشاورزان از خط زمین بسیار قوی برخوردار خواهند
بود.

نحوه خواندن سریع خطوط دست

اگر خط آب قوی تر باشد

این شخص بسیارخوش مشرب و گرم بوده و بودن در کنار او آسان است.
دنیای قلب و احساسات برای افرادی با این نوع خط آب از اهمیت بسزایی برخورداراست آنها معمولا دلسوز
و بخشنده هستند.
لازم است در مکانی آرام به سر برند و در خلوت کار کنند.مایلند در فعالیت هایی وارد شوند که از
طریق آن بتوانند احساسات خود را بروز دهند و به احساسات دیگران گوش بسپرند..

اگر خط هوا قوی تر باشد

اگر خط هوا قویتر است این فرد بیشتر زمان خود را صرف استفاده از ذهن می کند .
آنها به طور مداوم در حال تفکر هستند و عاشق جمع آوری دانش و اطلاعات.مایلند همگام با آخرین بدانند در
دنیا چه می گذرد.ممکن است به علم ،تحقیقات و فلسفه نیز علاقه مند باشند.

برچسب ها:

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت