آموزش درست کردن کیف چرمی برای تبلت +تصاویر

کیف چرمی وسایل لازم چرم مصنوعی یا طبیعی 70 سانتیمتردکمه قابلمه ای بزرگچسب حرارتی یا چسب مایع قویقیچینخسوزن مراحل ساخت تهیه کردن وسابل لازم وسایل لازم را تهیه کنید. بریدن پارچه چرمی مانند عکس، پارچه چرمی را ببرید. دوختن دور کیف دو طرف کیف را بدوزید. چسباندن دکمه  یک تکه مثلثی کوچک از چرم ببرید […]

کیف چرمی

کیف چرمی

وسایل لازم

چرم مصنوعی یا طبیعی 70 سانتیمتر
دکمه قابلمه ای بزرگ
چسب حرارتی یا چسب مایع قوی
قیچی
نخ
سوزن

مراحل ساخت

 کیف چرمی

تهیه کردن وسابل لازم

وسایل لازم را تهیه کنید.

 کیف چرمی

بریدن پارچه چرمی

مانند عکس، پارچه چرمی را ببرید.

کیف چرمی

دوختن دور کیف

دو طرف کیف را بدوزید.

کیف چرمی

چسباندن دکمه

 یک تکه مثلثی کوچک از چرم ببرید و زیر دکمه، روی در کیف بچسبانید. دکمه را با چسب قوی، سر جای مناسب بچسبانید .

 کیف چرمی

کیف چرم برای تبلت

بردوک

اخبار مرتبط :

آموزش درست کردن گل با چرم +تصاویر

آموزش درست کردن تابلو با چرم +تصاویر

آموزش درست کردن زیورآلات با چرم +تصاویر

راهی آسان برای درست کردن نقاب با چرم +تصاویر

راهی آسان برای درست کردن دفترچه جلد چرمی +تصاویر

آموزش درست کردن کیف چرمی برای تبلت +تصاویر

    مطالب مرتبط: