آشنایی با شیوه کاربرد رنگرزی در گبه

آشنایی با شیوه کاربرد رنگرزی در گبه
رنگرزی در گبه , علی رغم این تفکر عمیق و صوفیانه این گونه گبه ها هیچ گاه در بازارهای فرش محبوبیتی نیافتند و به رغم مصالح و بافت خوبشان در رده ارزان ترین فرش ها محسوب می گردند.

رنگرزی در گبه

رنگرزی در گبه , هنوز هم بسیاری کسانند که گبه واقعی را گبه های ((خود رنگ)) می دانند
و به گبه های رنگین و آغشته به رنگ های تند و شاد به دیده اجناسی فاقد عمق و معنا
می نگرند.
طرفداران این عقیده گبه را زیر انداز چادرنشینان و صوفی مسلکان می شمرند و برآنند که چون این مردم خاکسار
و فقیر پیشه اند، خلوص را در بی رنگی و یا رنگ خاک می بینند.
لذا از بکار بردن رنگ در گبه هایشان می پرهیزند و ترجیح می دهند همان پشمی را که بر گرده
گوسفندانشان روییده، بدون هیچ دخل و تصرفی در زیراندازها و گبه هایشان بکار برند.
این عقیده هنوز هم که هنوز است در بین دستجات زیادی از چادر نشینان و روستایان فارس طرفدار
دارد و هنوز این دسته گبه های خود را به هیچ رنگی جز آنچه طبیعت در پشم گوسفندانشان جا داده،
نمی آلایند.
علی رغم این تفکر عمیق و صوفیانه این گونه گبه ها هیچ گاه در بازارهای فرش محبوبیتی نیافتند و به
رغم مصالح و بافت خوبشان در رده ارزان ترین فرش ها محسوب می گردند و مصرف کنندگان آن ها هنوز

عشایر و روستاییان و یا مردمی بی بضاعت و از طبقات فقیرند.

رنگرزی در گبه

گبه های رنگین نقطه مقابل گبه های خالی و خود رنگ اند.

این گبه ها از همان آغاز محبوب بازار شدند و با اینکه فلسفه و یا نقطه نظر ویژه ای در
ورایشان نبود، اما همگونی و نزدیکی شان با هنرها و سلیقه های غربی، به سرعت جایی برایشان در آن دیار
باز نمود.
زنانی که چنین رنگ آمیزی های بدیعی در این گبه ها به کار برده بودند نه دانشی غربی گونه از

درهم کردن رنگ ها داشتند و نه قادر به بیان چگونگی به کار گرفتنشان می شدند.

رنگرزی در گبه

میزان، برای این زناناحساس شان و رنگ وسیله ای برای بیان درونشان بود.
قول سهرودی بهترین زبان حال این زنان است که گفته بود ((رنگ پدیده ای حس کردنی است و نه تعریف
کردنی))_گفته سهرودی چندان دور از حرف کاندیسکی که رنگ را چون موسیقی احساس برانگیز میدانست و یا نقاش هلندی تئو
وان دوزبرگ که را مثل خط و سطح واقعی می شمرد، نیست.
کتاب گبه هنر زیرپا

هاست ایران

مبلمان اداری

رایانمهر

هنر سیاک دوزی , نوعی سوزن دوزی بر روی پارچه‌های سفید
هنر سیاک دوزی , نوعی سوزن دوزی بر روی پارچه‌های سفید
با شاخه های خشک جاشمعی طبیعی بسازید
با شاخه های خشک جاشمعی طبیعی بسازید
آشنایی با نحوه رنگرزی الیاف در ایران
آشنایی با نحوه رنگرزی الیاف در ایران
آشنایی با گمج و نوخون (صنایع دستی رشت)
آشنایی با گمج و نوخون (صنایع دستی رشت)
آموزش ساخت آدمک چوبی به روش ساده
آموزش ساخت آدمک چوبی به روش ساده
آشنایی با فرش مود از قالیهای شناخته شده جنوب خراسان
آشنایی با فرش مود از قالیهای شناخته شده جنوب خراسان
آشنایی با هنر مقرنس مورد استفاده در بناها
آشنایی با هنر مقرنس مورد استفاده در بناها
با سیم های بدون استفاده، دستبند مسی ساده و شیک بسازید
با سیم های بدون استفاده، دستبند مسی ساده و شیک بسازید
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز