معمولترین روش شناسایی انواع الیاف

معمولترین روش شناسایی انواع الیاف
شناسایی انواع الیاف , الیاف پنبه در محلول کوپر آمونیم (شوایتزر )حل می شود بنا براین, از این محلول می توان برای شناخت پنبه استفاده کرد.

شناسایی انواع الیاف

شناسایی انواع الیاف , شناخت الیاف پنبه به روشهای مختلفی صورت می گیرد که معمولترین آنها عبارت اند
از :
۱- روش میکروسکوپی : در این روش به کمک میکروسکوپ تاب های طبیعی در الیاف پنبه دیده می
شود و می توان آنرا به روبان تشبیه کرد که تاب خورده باشند.

۲- روش سوزاندن : الیاف پنبه در تماس با شعله ی آتش می سوزند و چنانچه شعله را دور کنیم
الیاف به سوختن ادامه می دهند و از خود خاکستر بسیار سبک باقی می گذارند .
بویی که بر اثر سوختن ایجاد می شود شبیه بوی سوختن کاغذ است و این به علت وجود سلولز در
پنبه است .
ترکیبات سلولز از سه عنصر کربن , آب و اکسیژن تشکیل می شود که کربن و اکسیژن خاصیت احتراق دارند.
در نگهداری و منسوجات نخی باید دقت فراوانی کرد زیرا پنبه به راحتی مشتعل می شود و به
علت گاز هایی که تولید می کند موجب افزایش شدت احتراق می شود.شناسایی انواع الیاف

شناسایی انواع الیاف

۳- روش شیمیایی : الیاف
پنبه در محلول کوپر آمونیم (شوایتزر )حل می شود بنا براین, از این محلول می توان برای شناخت پنبه استفاده
کرد.

طرز شناخت الیاف پشم :

شناخت الیاف پشم با روشهای مختلف انجام می گیرد.
معمولترین آنها روش سوزاندن است .
اما با سایر روشها نیز قابل شناسایی است.

۱- روش میکروسکوپی : با کمک میکرو سکوپ می توان الیاف پشم را تشخیص داد.
بهترین علامت مشخصه, وجود فلسها در پوسته خارجی آن است که شامل لایه شاخی است که به طور نامنظم در
کنار هم قرار گرفته اند .
با قرار دادن یک لیف پشم زیر میکروسکوپ ,مشاهده می کنیم که آن, از گروهی فلس تشکیل شده است .
این فلس ها, بدنه لیف را به شکل ساقه درخت خرما و یا پوست ماهی نشان می دهند که جهت
آنها از پایین به طرف بالاست .
فلس ها در الیاف ظریف, کوچک و تعداد آنها زیاد و بر عکس در الیاف ضخیم ,بزرگ و تعداد آنها
بیشتر است .
به همین علت, ضخیم ,خشن و براق تر از الیاف ظریف اند.

۲- روش سوزاندن : اگر شعله کبریت را به الیاف پشم نزدیک کنیم ,آهسته می سوزد و کز می کند
.
خاکستر باقی مانده سیاه براق و گاهی قهوه ای مایل به سیاه است و زیر انگشتان نرم می شود .
هنگام سوختن ,بوی مخصوصی شبیه پر و موی سوخته به مشام می رسد .
شناسایی انواع الیاف

شناسایی انواع الیاف

ایجاد بوی حاصل ,به علت وجودترکیبات کربن, ازت و گوگرد است .
گازهای حاصل از سوختن الیاف پشم, تورنسل قرمز رنگ را آبی می کند .
این روش بسیار دقیق نیست ,چون برای تشخیص الیاف مخلوط شده مشکل است .

۳- روش شیمیایی : الیاف پشم خالص در محلول ۵/۲تا ۵ درصد سود جوشان در مدت ۱۸ دقیقه حل می
شوند .
در صورتی که الیاف پشم خالص باشند تمامی آنها در محلول سود جوشان حل می شوند.

طرز شناخت الیاف ابریشم:

۱- روش میکروسکوپی : مقطع عرض الیاف ابریشم در زیر میکوسکوپ, به شکل سه ضلعی با گوشه های
منحنی و قوس دار ,به صورت جفت چسبیده یا جدا از هم دیده می شود.

۲- روش سوزاندن : الیاف ابریشم مانند الیاف پشم ,در برابر شعله می سوزد و خاکستر سیاهی به جای می
گذارد .
بویی که از الیاف ابریشم به مشام می رسد ,به علت نداشتن گوگرد با پشم کمی فرق دارد.

۳- روش شیمیایی : محلول اسید کلریدریک ,ابریشم را در خود حل می کند .
ابریشم در سود سوزآور در ۲۵ درجه حل می شود.شناسایی انواع الیاف فرش ایرانی

برچسب ها: , ,

عروسی ساز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
چه چیز فرش کرمان را متمایز میکند؟
چه چیز فرش کرمان را متمایز میکند؟
هنر سفالگری و آشنایی با پیشینه آن
هنر سفالگری و آشنایی با پیشینه آن
آموزش درست کردن کاور پاسپورت چرمی
آموزش درست کردن کاور پاسپورت چرمی
درباره قالی بولوردی چه می‌دانید؟
درباره قالی بولوردی چه می‌دانید؟
آشنایی با هنر شیشه گری و روش های ساخت شیشه
آشنایی با هنر شیشه گری و روش های ساخت شیشه
ساخت زیورآلات خمیری به روش ساده و با طرح دلخواه
ساخت زیورآلات خمیری به روش ساده و با طرح دلخواه
آشنایی با ویژگی های قالی سیستانی جدید
آشنایی با ویژگی های قالی سیستانی جدید
آشنایی با هنر برک بافی
آشنایی با هنر برک بافی
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز