آشنایی با طراحان مشهور فرش در تهران

طراحان فرش در تهران , شادروان عرب زاده بنیان گذار اولین آموزشگاه هنری قالی بافی در تهران بود او با مشارکت شهرداری تهران موسسه ای به نام بنیاد فرهنگی و هنری فرش رسام عرب زاده را پی ریزی کرد .

طراحان فرش در تهران

طراحان فرش در تهران , در یادآوری نام هنرمندان نقش قالی و تذهیب در تهران نخست به سراغ نقش آفرینان
هنرستان عالی هنرهای زیبای تهران می رویم و حسین طاهرزاده بهزاد رئیس و استاد این هنرستان که در نقش
قالی و تذهیب و مینیاتور هنرمند برجسته ای بود را معرفی می کنیم .

رضا وفا کاشانی هنرمند نام دار دیگری است که به صورت آینه ای شفاف جلوه های هنری و مهارت های پدر و
عموی با استعداد و هنرمند خود میرزا علی اکبر و میرزا احمد را بر روی هنرمندان نسل جدیدتر منعکس نمود .

طراحان فرش در تهران

غلام حسین صدیق اسکندانی (متولد 1280 شمسی در تبریز) استاد طراحی هنرهای تزئینی در اداره ی هنرهای
زیبای کشور ، اسدالله دقیقی هنرمند دیگری وابسته به هنرستان عالی هنرهای زیبای تهران ، هادی اقدسیه ،
محمد حسین نقشه چی ، علی درودی ، علی اشراف کاشانی ، عبدالکریم رفیعی ، اسدالله غفاری (انجدانی)
استادان نقش قالی و تذهیب ادراه ی هنرهای زیبای کشور و بالاخره عبدالله باقری رئیس قسمت تذهیب این
اداره شایسته ی تجلیل و یادآوری هستند .

از نقاشان نسبتا جوانی که به صورت آزاد در تهران فعالیت می کنند و یا در استخدام سازمان هایی مانند شرکت
سهامی فرش ایران هستند می توان حسن موسوی سیرت ، اکبر عندلیب ، جعفر پاک دست ، منصور تمسون و
همچنین خانم معصومه حسینی را نام برد .

استاد ابوالفتح رسام عرب زاده در سال 1293 شمسی در خانواده هنرمند در شهر تبریز متولد شد و در زمستان 1376
دار فانی را وداع گفت . شادروان عرب زاده از فارغ التحصیلان هنرستان عالی هنرهای زیبای تهران بود . او در طی
زندگی گهربار و خلاق هنری خود در تمام رشته های نقاشی ، مینیاتور ، مجسمه سازی ، نقش قالی ، رنگرزی و
بافندگی قالی ذوق هنری و استعداد بی مانندی از خود نشان داد .

طراحان فرش در تهران

شکوفایی هنر استاد در طراحی و بافت فرش بیش از چهل سال پیش آغاز شد

و همواره به عنوان یکی از استادان مسلم این رشته ی هنری در بین اهل فن شناخته شده بود . در آثار عرب زاده
استفاده از مینیاتور که اولین هنری بود که در هنرستان هنرهای زیبای تهران با آن آشنا شده بود زیاد به چشم می خورد .

شگفتی و اوج خلاقیت استاد این بود که او با حفظ تمام میراث های هنری دست به نوآوری می زد و
از چهارچوب نقش های سنتی بیرون می رفت که گاهی مورد انتقاد برخی از همکاران خود که از طرح های
او به عنوان « نقش غلط » یاد می کردند نیز قرار می گرفت .

شادروان عرب زاده بنیان گذار اولین آموزشگاه هنری قالی بافی در تهران بود او در آخرین سال های حیات
خود با مشارکت شهرداری تهران موسسه ای به نام بنیاد فرهنگی و هنری فرش رسام عرب زاده را پی ریزی
کرد و 66 قطعه از دست بافت های خود را نیز به آن بنیاد اهداء کرد .طراحان فرش در تهران

افسانه جاویدان فرش ایران

آشنایی با طراحان مشهور فرش در تهران