آشنایی با هنر چهل تکه دوزی از رودوزی های سنتی

آشنایی با هنر چهل تکه دوزی از رودوزی های سنتی
هنر چهل تکه دوزی , اصطلاح «رودوزی» یا «روکاری» (Embriodery) به هنری گفته می شود که طی آن نقوش مختلفبر روی پارچه های بدوننقش از طریق دوختن یا کشیدن قسمتی از نخ های تار و پود پارچهبه وجود می آید.

هنر چهل تکه دوزی

هنر چهل تکه دوزی , چهل تکه دوزی در ایران به نام های مختلفی شناخته می شود از جمله خاتمیدوزی،

لندره دوزی و گاهی هم با عنوان تکه دوزی از آن یاد می شود.
آنچه که ازاسناد و مدارک محدود بر می آید بیانگر این است که چهل تکه دوزی مخصوصاً زمانی که باآجیده
دوزی یا مطلسه دوزی همراه باشد در گروه رودوزی های سنتی ایران جای می گیرد.
اصطلاح «رودوزی» یا «روکاری» (Embriodery) به هنری گفته می شود که طی آن نقوش مختلفبر روی پارچه های
بدون نقش از طریق دوختن یا کشیدن قسمتی از نخ های تار و پود پارچه به وجود می آید (منتخب
صبا).
هر چند که زمان پیدایش «رودوزی» که در آغاز برایتزئیین البسه بوده دقیقاً مشخص نیست اما اسناد و مدارک موجود

و نمونه های به دست آمده حکایت از رواج رودوزی ها در دوران ایران باستان دارد.هنر چهل تکه
دوزی این نوع دوخت ازدوران گذشته در ایران رایج بوده با این حال تاریخ مشخصی برای پیدایش آن در دستنیست،
اما آثار باقی مانده در موزه های ارمیتاژ لنینگراد و مترو پولیتن و موزه یایران باستان حکایت از رواج خاتمی
دوزی در دوره ی سلجوقی دارد.

هنر چهل تکه دوزی

به طور کلی این کار در ایران در زمان های متفاوت رایج بوده به طوری که قطعات مختلف پارچه با مهارت
هر چه تمامتر و با توجه به هماهنگی کامل رنگ ها در کنار یکدیگر دوخته می شدند

و روی بخیه ها را هم با گل دوزی های ابریشمی (آجیده دوزی) زیبا می ساختند.هنر چهل تکه دوزی این
کار زحمت زیادی داشته و افراد در ازاء آن در گذشته دستمزد دریافت می کردند.
در این زمینه از محمد علی جمالزاده نقل است که: «خاتمی دوزی سابقاً در ایران بسیار رواج داشته و امروزه
روز به روز از میانمی رود و آن عبارت است از مقداری خرده پارچه های مختلفه اللون و مختلفه الشکل
که ازروی استادی طوری پهلوی یکدیگر دوخته می شود که شباهت کامل به شال های کشمیر پیدامی کند و بخیه
دوزی ها را نیز با گلدوزی های ابریشمی ملمون می پوشانند و یک قطعه پنج تا شش ذرعی این نوع
کار ۵۰ تا ۶۰ تومان قیمت دارد و بعضی پرده ها را از ۱۰۰ تا۲۵۰ و یک زین پوش را
از ۲۰ تا ۱۲۰ تومان می فروشد .
بنابر این بر اساس اسناد محدودی که در دست است ملاحظه شد که چهل تکه دوزی در ایران رواج داشته

اما اینکه دقیقاً به چه زمانی بر می گردد و درگذشته دقیقاً به چه صورتی انجام شده اطلاعات مشخصی در
دست نیست.هنر چهل تکه دوزی

هنر چهل تکه دوزی

تنها می توان به این نکته اشاره کرد که این کار در ایران موارد استفاده
ی مختلفی داشته که عبارتند از رویه لحاف، رویه کرسی، رختخواب پیچ، سجاده، رویه پشتی، رو قوری، رو تختی، کوسن
، پشتی، رو مبلی، پرده های مختلف، بقچه سوزنی و تابلوهای تزئینی … همچنین مراکز اصلی که در ایران این
دوخت را انجام می دادند عبارتند از رشت، اصفهان ، یزد، تبریز، کاشان، کُردستان، و آذربایجان غربی که امروزه هیچ
اطلاعاتی پیرامون این آثار در این مراکز وجود ندارد.
ایران دزرت

عروسی ساز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
چه چیز فرش کرمان را متمایز میکند؟
چه چیز فرش کرمان را متمایز میکند؟
هنر سفالگری و آشنایی با پیشینه آن
هنر سفالگری و آشنایی با پیشینه آن
آموزش درست کردن کاور پاسپورت چرمی
آموزش درست کردن کاور پاسپورت چرمی
درباره قالی بولوردی چه می‌دانید؟
درباره قالی بولوردی چه می‌دانید؟
آشنایی با هنر شیشه گری و روش های ساخت شیشه
آشنایی با هنر شیشه گری و روش های ساخت شیشه
ساخت زیورآلات خمیری به روش ساده و با طرح دلخواه
ساخت زیورآلات خمیری به روش ساده و با طرح دلخواه
آشنایی با ویژگی های قالی سیستانی جدید
آشنایی با ویژگی های قالی سیستانی جدید
آشنایی با هنر برک بافی
آشنایی با هنر برک بافی
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز