اهمیت رنگ و رنگرزی در فرش نائین

اهمیت رنگ و رنگرزی در فرش نائین

رنگرزی در فرش نائین , موردی که تولید کنندگان نایینی باید به سان زنگ خطری به گوش بگیرند ، مسئله ی رنگ است ، زیرا رنگ در فرش نایین از اهمیّت بیشتری برخوردار است.

آشنایی با شیوه کاربرد رنگرزی در گبه

آشنایی با شیوه کاربرد رنگرزی در گبه

رنگرزی در گبه , علی رغم این تفکر عمیق و صوفیانه این گونه گبه ها هیچ گاه در بازارهای فرش محبوبیتی نیافتند و به رغم مصالح و بافت خوبشان در رده ارزان ترین فرش ها محسوب می گردند.

عوامل مهم در رنگرزی خامه قالی کدامند؟

عوامل مهم در رنگرزی خامه قالی کدامند؟

رنگرزی خامه قالی , رنگهای مصرفی برای رنگرزی اغلب ازمنطقه تهیه می شود وبـه جهت داشتـن 1081 گـونـه گیاه رنگـزا در منطقه جنگلی ایـن امـرباعث بهبود روند سطح تکنولوژی این محصول گشته است.

آشنایی با پیشینه رنگرزی در ایران

آشنایی با پیشینه رنگرزی در ایران

پیشینه رنگرزی در ایران , رنگ‌های فرش با استفاده از گیاهان و به کمک مهارت استادکاران رنگرز به حد و دامنه‌ای رسید که به تدریج دیگر هنرها
و صنایع دستی را در سایه قرار داد.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت