آشنایی با مرحوم استاد رسام عرب زاده , طراح فرش

آشنایی با مرحوم استاد رسام عرب زاده , طراح فرش

استاد رسام عرب زاده , او پس از سالیانی مدید، زحمت و تلاش، پخته در کوره تجارب و با کوله باری غنی از اندوخته‌های بایسته، آثاری شگرف و بدیع پدید می‌آورد که همتای نمونه‌های برجسته میراث تاریخی ایران در هنر فرشبافی است.

تذهیب و خط در نقش قالی

تذهیب و خط در نقش قالی

نقش قالی , هنر تذهیب کار با گردش اسلیمی ها و خطوط هم بند و آرایش آنها با گل ها و آذینه ها و نگاره ها بیشتر آثار مینیاتوریست ها و خطاط ها را حاشیه سازی می کند .

آشنایی با طبقه بندی طرح های قالی

آشنایی با طبقه بندی طرح های قالی

طرح های قالی , نمونه هایی از طرح های سبک هندسی را اغلب در فرش های ایلیاتی ترکمنی ، بلوچی ، لری برخی از فرش های مراکز بافندگی شهری مانند قم ، جوشقان ، اردبیل مشاهده می کنیم .

طرح و نقش قالیهای بیرجند

طرح و نقش قالیهای بیرجند

قالی بیرجند , نقوش هندسی این قالیچه ها ابتدا بصورت مجرد و انتزاعی بوده است و به تدریج به طبیعت نزدیک تر شده است .

رایانمهربهنودگشت