آشنایی با گلیم دارستان-سیرجانآشنایی با گلیم دارستان-سیرجان

آشنایی با گلیم دارستان , شیریکی پیچ،سوزنی، گلیم پیچ ، اینها اصطلاحاتی اند که راجب گلیم دارستان سیرجان به کار برده می شود .

آشنایی با عیوب عارضی در یک فرشآشنایی با عیوب عارضی در یک فرش

عیوب عارضی فرش , عيوب عارضی به آن دسته ازعيب هائی گفته می شود که بعد از اتمام مراحل توليد ؛ در مراحل بهره وری از فرش به واسطه عوامل محيطی بر فرش عارض ميگردند.

تکنیک هایی برای شست و شوی “تابلو فرش”تکنیک هایی برای شست و شوی “تابلو فرش”

شست و شوی تابلو فرش , استفاده از تابلو فرش در بسیاری از خانه ها جلوه و ارزشی و یژه به خانه ها می دهد واین تابلو فرشها به ندرت نیاز دارند که مورد شست و شو قرارگیرند .

روش های امتحان کردن ابریشم فرشروش های امتحان کردن ابریشم فرش

امتحان کردن ابریشم فرش , فرش را با کف دست نوازش کنید. اگر کف دست تان گرم شد ابریشم طبیعی است و در غیر اینصورت ابریشم مصنوعی است.

آشنایی با خواص فیزیکی الیاف پنبهآشنایی با خواص فیزیکی الیاف پنبه

خواص فیزیکی الیاف پنبه , الیاف هرگاه در مناطق خشک رشد کنند سفید میشوند ولی در صورتی که باران بخورد تقریباً خاکستری یا آبی میشوند . یخبندان و سرما نیز سبب زردی الیاف پنبه میشود .

چهل نما
رایانمهربهنودگشت