کاریکاتور مناظرات انتخاباتی ۹۶

کاریکاتور مناظرات انتخاباتی ۹۶
کاریکاتور مناظرات انتخاباتی 96 را می بینید.

کاریکاتور مناظرات انتخاباتی

کاریکاتور مناظرات انتخاباتی , می‏توان گفت این موضوع یکی از انواع ادبی است که بر اساس گفت و گو بین
دو طرف یا بیشتر، درباره‏ی موضوعی شکل می‏گیرد که در آن هر یک از طرفین، مطالب و دلایلی را برای
اثبات مدعای خود بیان می‏کند.
موضوع مناظره ممکن است مسائل علمی، عقیدتی، اخلاقی، اجتماعی و…
باشد.
در برخی از مناظره‏ها رسیدن به حقیقت یک امر دنبال می‏شود.
هدف از مناظره همیشه «بیان برتری خود (یک طرف) بر دیگری» نیست.
هدف اصلی مناظره‏های رسمی، رسیدن به حقیقت یک امر است؛ بر خلاف مجادله‏ها که هدف از آنها، اسکات خصم غلبه
بر او است.
اما این هدف همیشه در مناظره‏ها لحاظ نمی‏شود.
یکی از اهداف مناظره آموزش است؛ آموزشی غیر مستقیم که به دلیل شیوه‏ی خاص مناظره در اذهان ماندگار است.

کاریکاتور مناظرات انتخاباتی

کاریکاتور مناظرات انتخاباتی

کاریکاتور مناظرات انتخاباتی

کاریکاتور مناظرات انتخاباتی

کاربر ارسالی

تلگرام پرشین وی

عروسی ساز

نو عروس

رایانمهر

چهل نما
کاریکاتور گربه موسس تلگرام پاول دوروف !
کاریکاتور گربه موسس تلگرام پاول دوروف !
کاریکاتور بلایی که سر تیم ملی آوردند!
کاریکاتور بلایی که سر تیم ملی آوردند!
کاریکاتور اجرای حکم سعید مرتضوی!
کاریکاتور اجرای حکم سعید مرتضوی!
کاریکاتور کاری که سانسور تلویزیون با بارسلونا کرد!!
کاریکاتور کاری که سانسور تلویزیون با بارسلونا کرد!!
کاریکاتور مسائل پشت‌پرده استعفای نجفی شهردار تهران!
کاریکاتور مسائل پشت‌پرده استعفای نجفی شهردار تهران!
کاریکاتور در حاشیه سانسور لوگوی باشگاه رم در تلویزیون!
کاریکاتور در حاشیه سانسور لوگوی باشگاه رم در تلویزیون!
کاریکاتور اوضاع ادارات دولتی بعد از سیزده‌به‌در!
کاریکاتور اوضاع ادارات دولتی بعد از سیزده‌به‌در!
کاریکاتور آمریکا به‌دنبال تکه‌تکه کردن سوریه است
کاریکاتور آمریکا به‌دنبال تکه‌تکه کردن سوریه است
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما