کاریکاتور کاش هنوز در تحریم بودیم!

کاریکاتور کاش هنوز در تحریم بودیم!
کاریکاتور کاش هنوز در تحریم بودیم , تحریم نعمت است اما برای کسانی که می خواهند بخورند نه برای ملت!

کاریکاتور کاش هنوز در تحریم بودیم

کاریکاتور کاش هنوز در تحریم بودیم , خوشا آن دم که با تحریم بُردیم/ بسی بیش از توان خویش
خوردیم…
خدایا هرکه کرده رفع تحریم / همین حالا بکن خانه خرابش! روحانی : تحریم نعمت است اما برای کسانی
که می خواهند بخورند نه برای ملت.! خوشا روزی که در تحریم بودیم به هر جا مورد تکریم بودیم به
یُمن بودن ِ تحریم بر خود همیشه شاهد تعظیم بودیم! خوشا تحریم و پول بی حسابش به گردشهای مالی
در شتابش خدایا هرکه کرده رفع تحریم همین حالا بکن خانه خرابش! چه می شد باز اگر تحریم می شد؟

که جای پای ما تحکیم می شد درآمدهای نفتی مثل سابق دوباره بین ما تقسیم می شد!

کاریکاتور کاش هنوز در تحریم بودیم

اگر مشغول بحث
اختلاسیم اگر مغروقِ بحر اسکناسیم تمام از نعمت تحریم بوده مشخص شد که خیلی ناسپاسیم خوشا آن دم که با
تحریم بُردیم بسی بیش از توان خویش خوردیم در آن روز سیاه رفع تحریم بگویم واقعیت را که مردیم! پرید
آن نعمت تحریم از دست که برج آرزو از پایه بشکست کنون لب تا به شکوه می گشاییم شده
پاسخ برای ما سه تا شست!

برچسب ها:
تلگرام پرشین وی

عروسی ساز

نو عروس

رایانمهر

چهل نما
کاریکاتور گربه موسس تلگرام پاول دوروف !
کاریکاتور گربه موسس تلگرام پاول دوروف !
کاریکاتور بلایی که سر تیم ملی آوردند!
کاریکاتور بلایی که سر تیم ملی آوردند!
کاریکاتور اجرای حکم سعید مرتضوی!
کاریکاتور اجرای حکم سعید مرتضوی!
کاریکاتور کاری که سانسور تلویزیون با بارسلونا کرد!!
کاریکاتور کاری که سانسور تلویزیون با بارسلونا کرد!!
کاریکاتور مسائل پشت‌پرده استعفای نجفی شهردار تهران!
کاریکاتور مسائل پشت‌پرده استعفای نجفی شهردار تهران!
کاریکاتور در حاشیه سانسور لوگوی باشگاه رم در تلویزیون!
کاریکاتور در حاشیه سانسور لوگوی باشگاه رم در تلویزیون!
کاریکاتور اوضاع ادارات دولتی بعد از سیزده‌به‌در!
کاریکاتور اوضاع ادارات دولتی بعد از سیزده‌به‌در!
کاریکاتور آمریکا به‌دنبال تکه‌تکه کردن سوریه است
کاریکاتور آمریکا به‌دنبال تکه‌تکه کردن سوریه است
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما