کاریکاتور پایان باز یک نخست‌وزیر!کاریکاتور پایان باز یک نخست‌وزیر!

سعد حریری , سعدالدین رفیق حریری (زاده ۱۸ آوریل ۱۹۷۰ در ریاض) دومین پسر رفیق حریری، سیاست‌مدار لبنانی و نخست‌وزیر سابق این کشور است. حریری نخست‌وزیر لبنان از نوامبر ۲۰۰۹ تا ژانویه ۲۰۱۱،رهبر جریان المستقبل و یکی از رهبران ائتلاف ۱۴ مارس است.

کاریکاتور کاش هنوز در تحریم بودیم!

کاریکاتور کاش هنوز در تحریم بودیم , تحریم نعمت است اما برای کسانی که می خواهند بخورند نه برای ملت!

کاریکاتور کاش هنوز در تحریم بودیم

کاریکاتور کاش هنوز در تحریم بودیم , خوشا آن دم که با تحریم بُردیم/ بسی بیش از توان خویش خوردیم…
خدایا هرکه کرده رفع تحریم/ همین حالا بکن خانه خرابش!

روحانی: تحریم نعمت است اما برای کسانی که می خواهند بخورند نه برای ملت.!

خوشا روزی که در تحریم بودیم
به هر جا مورد تکریم بودیم
به یُمن بودن ِ تحریم بر خود
همیشه شاهد تعظیم بودیم!

خوشا تحریم و پول بی حسابش
به گردشهای مالی در شتابش
خدایا هرکه کرده رفع تحریم
همین حالا بکن خانه خرابش!

چه می شد باز اگر تحریم می شد؟
که جای پای ما تحکیم می شد
درآمدهای نفتی مثل سابق
دوباره بین ما تقسیم می شد!

کاریکاتور کاش هنوز در تحریم بودیم

اگر مشغول بحث اختلاسیم
اگر مغروقِ بحر اسکناسیم
تمام از نعمت تحریم بوده
مشخص شد که خیلی ناسپاسیم

خوشا آن دم که با تحریم بُردیم
بسی بیش از توان خویش خوردیم
در آن روز سیاه رفع تحریم
بگویم واقعیت را که مردیم!

پرید آن نعمت تحریم از دست
که برج آرزو از پایه بشکست
کنون لب تا به شکوه می گشاییم
شده پاسخ برای ما سه تا شست!

برچسب ها:

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت