توصیه‌های دارویی که باید بدانید

مصرف آب گریپ فروت , آب میوه ها چه صنعتی و چه طبیعی باشد نباید همزمان مصرف شوند.

مصرف آب گریپ فروت

مصرف آب گریپ فروت , از آنجایی که نوشیدن آب گریپ فروت بعد از استاتین ها درد شدید عضلانی
در فرد ایجاد می کند به همین دلیل مصرف این ۲ نباید همزمان باشد.

نوشین محمد حسینی، داروساز با بیان اینکه نباید مصرف آب گریپ فروت و استاتین ها را همزمان
مصرف کرد، گفت: این ۲ باید با فاصله مصرف شوند چون آب گریپ فروت موجب کاهش چربی خون
می شود، حتی مصرف آب میوه های مخلوط که در آن آب گریپ فروت وجود دارد؛ آب میوه ها
چه صنعتی و چه طبیعی باشد نباید همزمان مصرف شوند.

مصرف آب گریپ فروت

مصرف آب گریپ فروت

وی در پاسخ به این پرسش آیا افراد می توانند چند دارو را همزمان مصرف کنند؟،
گفت: بسته به نوع دارو فرق می کند؛ بعضی از داروها با هم تداخل ندارند و می توان
آن ها را همزمان استفاده کرد؛ اما برخی داروها با هم تداخل می کنند و نباید آن ها
را با هم استفاده کرد، در این حالت فرد باید دارو را به داروخانه ببرد و از مسئول
فنی داروخانه در این خصوص سوال کند.

این داروساز به بانوانی که داروی هورمونی استفاده می کنند توصیه کرد: بانوانی
که از داروهای هورمونی استفاده می کنند به میزان بیشتری آب نیاز دارند اگر
به علت بیماری از داروهای هورمونی استفاده می کنید مایعات بیشتری بنوشید
چرا که متابولیسم این داروها نیاز به آب دارد و نباید سرخود دارو مصرف نکنید.

باشگاه خبرنگاران جوان

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت