آموزش مهارت های زندگی در دانشگاه

پژوهشگران کشورمان بر اهمیت توجه بیشتر به آموزش مهارت­های زندگی در دانشگاه­ها تاکید کردند . سه تن از پژوهشگران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، میزان آگاهی از مهارت­های زندگی را در ۵۸۵ دانشجوی دختر دانشگاه های شهر تهران بررسی کردند . بر اساس این بررسی که مشروح آن در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی […]

پژوهشگران کشورمان بر اهمیت توجه بیشتر به آموزش مهارت­های زندگی در دانشگاه­ها تاکید کردند .

سه تن از پژوهشگران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، میزان آگاهی از مهارت­های زندگی را در ۵۸۵ دانشجوی دختر دانشگاه های شهر تهران بررسی کردند .

بر اساس این بررسی که مشروح آن در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان منتشر شد ، ۳/۹ درصد این دانشجویان آگاهی کمی از مهارت­های زندگی دارند .

این بررسی همچنین نشان می دهد، میزان آشنایی ۵/۴۷ درصد این دانشجویان در حد متوسط و ۲/۴۳ درصد آنان آگاهی زیادی از مهارت­ های زندگی دارند .

همچنین بر پایه این بررسی میزان آگاهی از مهارت­های زندگی در مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان متفاوت است.

پژوهشگران با توجه به اینکه حدود ۹ درصد دانشجویان دختر ، آگاهی کمی از مهارتهای زندگی دارند ،برنامه ریزی مدون و جامعی را در زمینه آموزش مهارت­های زندگی برای دانشجویان توصیه می کنند.

پژوهش­ها نشان می­دهد،مهارت­های زندگی در تامین بهداشت روحی روانی و کاهش رفتارهای پرخطر تاثیر بسزایی دارد .

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت