برای آرامش آدامس بجوید

نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که جویدن آدامس می‌تواند اضطراب را بهبود بخشد، سطح هوشیاری را ارتقا داده و نیز استرس را در افراد کاهش دهد. محققان دانشگاه سوئی برن استرالیا از گروهی از افراد خواستند تا ادامس بجوند و سپس میزان اضطراب را در آنها بررسی کردند. نتایج مشخص کرد افرادی که آدامس […]

نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که جویدن آدامس می‌تواند اضطراب را بهبود بخشد، سطح هوشیاری را ارتقا داده و نیز استرس را در افراد کاهش دهد.
محققان دانشگاه سوئی برن استرالیا از گروهی از افراد خواستند تا ادامس بجوند و سپس میزان اضطراب را در آنها بررسی کردند.
نتایج مشخص کرد افرادی که آدامس می‌جویدند به هنگام بروز استرس‌های خفیف، کاهش اضطراب و استرس آنها ۱۷ درصد و در صورت بروز استرس‌های متوسط کاهش اضطراب ایشان نزدیک به ۱۰ درصد برآورد شده است. در حالی که در افرادی که آدامس نمی‌جویدند این تاثیر آرام‌بخش مشاهده نشد.
همچنین تحقیقات نشان داد؛ سطح هوشیاری در افرادی که آدامس می‌جوند بیشتر می‌شود.
طبق این تحقیقات میزان «هورمون کورتیزول» در بزاق (که نشانگر «فیزیولوژیک استرس» است) در افرادی که آدامس می‌جوند به مراتب کمتر از افرادی است که آدامس نمی‌جوند. آدامس جویدن انجام فعالیت‌های چندگانه را به طور کلی به میزان قابل‌توجهی بهبود می‌بخشد

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت