بهترین روش مقابله با استرس

ریلکسیشن هنگام خواب بهترین روش مقابله با استرس است کارشناس ارشد روانشناسی مرکز بهداشت شهرستان یزد با تاکید بر مقابله با استرس گفت: ریلکسیشن هنگام خواب (آخرشب) بهترین روش مقابله با استرس است. به گزارش سلامت نیوز، شوفریان در همایش یک روزه بهداشت روان اظهار کرد: استرس نیروی فشارنده محیطی است که شخص را تحت […]

ریلکسیشن هنگام خواب بهترین روش مقابله با استرس است
کارشناس ارشد روانشناسی مرکز بهداشت شهرستان یزد با تاکید بر مقابله با استرس گفت: ریلکسیشن هنگام خواب (آخرشب) بهترین روش مقابله با استرس است.

به گزارش سلامت نیوز، شوفریان در همایش یک روزه بهداشت روان اظهار کرد: استرس نیروی فشارنده محیطی است که شخص را تحت تاثیر قرار داده و تنشی در شخص به وجود می‌آورد که دارای نتیجه ناخوشایند است.

وی با بیان اینکه انسان خواهان آرامش است، افزود: بعضی از استرس‌ها لازم است و افراد باید راه‌های کنارآمدن با آن را یاد بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: استرس‌ها زمانی که مدام بر روی سیستم بدنی فشار بیاورند توان فرد را گرفته و در صورتی که فرد راهکارهای مقابله با آن را نداشته باشد دچار افسردگی روانی می‌شود.

شوفریان اضافه کرد: استرس از ۱۵ سالگی آغاز شده که اوج آن ۳۰ سالگی است، پس از آن در ۴۵ سالگی کاهش پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: در کشور ما سن استرس پایین‌تر است؛ چرا که خانواده‌ها فشار زیادی بر کودکان خود وارد می‌کنند و از سوی دیگر حس رقابت در ایجاد استرس‌ها تاثیر گذار است.

این کارشناس ارشد روانشناسی عنوان داشت: به منظور مبارزه با استرس می‌توان از روشهایی چون هیجان مداری مبتنی بر برون ریزی هیجان (صحبت کردن با دیگران) استفاده کرد و از سوی دیگر با گریه کردن، خود حمایتی خود را افزایش داد.

وی خیال پردازی را در برخی موارد در کنترل و از بین بردن استرس موثر دانست.

این کارشناش ارشد بهداشت روان در پایان متذکر شد: ریلکشیشن و آرام سازی بدن در هنگام آخر شب و همچنین بررسی و ناچیز شمردن مشکلی را که موجب استرس فرد شده را از دیگر روشهای مقابله با استرس برشمرد.

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت