مشاهده : 70سبک زندگی افراد مشهورRSSاشتراک:

تنها ۶ تابستان، کافی است

تنها ۶ تابستان، کافی است
دنیای کودکی، دنیای سرنوشت‌سازی است. تنها شش تابستان پس از تولد، کافی است که شخصیت آینده فرد و چه بسا سرنوشتش رقم خورد پذیرش اینکه دنیای کودکی نقشی اساسی در زندگی ما ایفا می‌کند، دشوار می‌نماید. امااگر بسیاری از مشکلات ارتباطی افراد را در خانواده و جامعه ریشه‌یابی کنیم، سرنخ قضیه به همان دوران کودکی […]

دنیای کودکی، دنیای سرنوشت‌سازی است. تنها شش تابستان پس از تولد، کافی است که شخصیت آینده فرد و چه بسا سرنوشتش رقم خورد

پذیرش اینکه دنیای کودکی نقشی اساسی در زندگی ما ایفا می‌کند، دشوار می‌نماید. امااگر بسیاری از مشکلات ارتباطی افراد را در خانواده و جامعه ریشه‌یابی کنیم، سرنخ قضیه به همان دوران کودکی و رفتار پدر و مادر برمی‌گردد.

آن چیزهایی که در تاروپود ذهن‌ها با دانه‌های درشت بافته‌ ‌شده و به شکلی مقاوم و محکم درآمده که به سختی می‌توان باور کرد رها سازی و آزادی ازآنها امکان پذیر است.
بسیاری ازمشکلات زنان و مردان بعد ازازدواج، اختلاف‌های عمیق بین والدین و فرزندان ریشه در همین دوران دارد.

دکتر اریک برن، روانپزشکی که نظریاتش در روان‌درمانی نوین جایگاه مهمی دارد، معتقد است که سرنوشت انسان، شرافت و بی‌شرافتی او در سن کمتر از شش سالگی و بیشتر در سه سالگی مشخص می‌شود.

.وقتی توجه کنیم که آغاز شکل‌گیری اعتماد‌ ‌به نفس فرد در همان یک‌سالگی است یا زمانی که با چند کودک زیر شش سال یا حتی حدود سه سال – که در شرایط محیطی متفاوت زندگی می‌کنند- صحبت کنیم ساده‌تر باور می‌کنیم که چگونه نقش این دوران می‌تواند در آینده فرد بسیار پررنگ باشد.

اریک برن می‌گوید که نمایشنامه زندگی هر فرد در دوران کودکی از سوی پدر و مادرش نوشته می‌شود اما خوشبختانه بعضی‌ها نمایشنامه‌های خوبی دارند و حتی موفق می‌شوند از آن رها شده و راه جدیدی را در پیش گیرند.

قطعا والدینی که خود در کودکی با محرومیت‌های شدید جسمانی یا احساسی روبرو بوده‌اند، کمتر قادر به ایجاد یک زندگی متعادل برای فرزند خود هستند. چنین کودکانی تحت تاثیر ژن‌هایشا‌‌ن دچار نقص جسمانی- ذهنی شده و در نهایت به مرگ زود‌رس می‌رسند.
اما روانپزشکان براین نکته تاکید دارند که حتی در شرایط بسیار سخت و دشوار و با وجود محدودیت‌های شدید، همیشه راه‌هایی برای انتخاب هست؛ اگرچه این انتخاب‌ها در چارچوب آن تجربه‌های اولیه زندگی، محود باشد.

به عبارتی، این محدودیت‌ها همچون قفس‌هایی، تو درتو، انسان‌ها را محبوس می‌کند. اما دربسیاری موارد، این قفس‌ها در بازی هم دارند که انسان اگر بخواهد و اراده کند می‌تواند آن را کشف کرده و پا بیرون گذارد.

ولی اگر چنین نکند، فکر می‌کنید قصه به کجا برمی‌گردد… دکتر اریک برن معتقد است که دلیل آن را باید در نمایشنامه زندگی او جسنجو کرد. همان نمایشنامه ای که در دوران اولیه زندگی‌اش نوشته شده است.

خوشبختانه در شرایط کنونی، بسیاری از جوان‌ها که نسبت به دوران حساس کودکی آگاه هستند اولا تنها در شرایطی مناسب به بچه و بچه‌دارشدن فکر می‌کنند و ثانیا، به رغم همه مشکلات روزمره زندگی، به نیاز‌های روحی و اهمیت و تاثیر رفتار خود بر کودک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شان واقف بوده و با حساب و برنامه‌ریزی با کودک برخورد می‌کنند.

بی‌دلیل نیست که شما امروز در اطراف خود کودکان یک تا سه ساله بسیاری می‌بینید که از اعتماد به نفس قابل توجهی برخوردارند و قادرند رفتار مستقلی از خود نشان دهند. همان کودکانی که باعث می‌شوند با خود فکر کنید؛ راستی بچه‌ها چقدر تغییر کرده‌اند… در حالی که قبل از آنها، در واقع پدر و مادرها و نگاه‌شان تغییر کرده است.
خانواده- همشهری آنلاین- معصومه کیهانی:

مشاهده : سبک زندگی افراد مشهورRSSاشتراک:

تنها ۶ تابستان، کافی است…

تنها ۶ تابستان، کافی است…
خانواده- همشهری آنلاین- معصومه کیهانی: دنیای کودکی، دنیای سرنوشت‌سازی است. تنها شش تابستان پس از تولد، کافی است که شخصیت آینده فرد و چه بسا سرنوشتش رقم خورد پذیرش اینکه دنیای کودکی نقشی اساسی در زندگی ما ایفا می‌کند، دشوار می‌نماید. امااگر بسیاری از مشکلات ارتباطی افراد را در خانواده و جامعه ریشه‌یابی کنیم، سرنخ […]

خانواده- همشهری آنلاین- معصومه کیهانی:
دنیای کودکی، دنیای سرنوشت‌سازی است. تنها شش تابستان پس از تولد، کافی است که شخصیت آینده فرد و چه بسا سرنوشتش رقم خورد

پذیرش اینکه دنیای کودکی نقشی اساسی در زندگی ما ایفا می‌کند، دشوار می‌نماید. امااگر بسیاری از مشکلات ارتباطی افراد را در خانواده و جامعه ریشه‌یابی کنیم، سرنخ قضیه به همان دوران کودکی و رفتار پدر و مادر برمی‌گردد.

آن چیزهایی که در تاروپود ذهن‌ها با دانه‌های درشت بافته‌ ‌شده و به شکلی مقاوم و محکم درآمده که به سختی می‌توان باور کرد رها سازی و آزادی ازآنها امکان پذیر است.
بسیاری ازمشکلات زنان و مردان بعد ازازدواج، اختلاف‌های عمیق بین والدین و فرزندان ریشه در همین دوران دارد.

دکتر اریک برن، روانپزشکی که نظریاتش در روان‌درمانی نوین جایگاه مهمی دارد، معتقد است که سرنوشت انسان، شرافت و بی‌شرافتی او در سن کمتر از شش سالگی و بیشتر در سه سالگی مشخص می‌شود.

.وقتی توجه کنیم که آغاز شکل‌گیری اعتماد‌ ‌به نفس فرد در همان یک‌سالگی است یا زمانی که با چند کودک زیر شش سال یا حتی حدود سه سال – که در شرایط محیطی متفاوت زندگی می‌کنند- صحبت کنیم ساده‌تر باور می‌کنیم که چگونه نقش این دوران می‌تواند در آینده فرد بسیار پررنگ باشد.

اریک برن می‌گوید که نمایشنامه زندگی هر فرد در دوران کودکی از سوی پدر و مادرش نوشته می‌شود اما خوشبختانه بعضی‌ها نمایشنامه‌های خوبی دارند و حتی موفق می‌شوند از آن رها شده و راه جدیدی را در پیش گیرند.

قطعا والدینی که خود در کودکی با محرومیت‌های شدید جسمانی یا احساسی روبرو بوده‌اند، کمتر قادر به ایجاد یک زندگی متعادل برای فرزند خود هستند. چنین کودکانی تحت تاثیر ژن‌هایشا‌‌ن دچار نقص جسمانی- ذهنی شده و در نهایت به مرگ زود‌رس می‌رسند.
اما روانپزشکان براین نکته تاکید دارند که حتی در شرایط بسیار سخت و دشوار و با وجود محدودیت‌های شدید، همیشه راه‌هایی برای انتخاب هست؛ اگرچه این انتخاب‌ها در چارچوب آن تجربه‌های اولیه زندگی، محود باشد.

به عبارتی، این محدودیت‌ها همچون قفس‌هایی، تو درتو، انسان‌ها را محبوس می‌کند. اما دربسیاری موارد، این قفس‌ها در بازی هم دارند که انسان اگر بخواهد و اراده کند می‌تواند آن را کشف کرده و پا بیرون گذارد.

ولی اگر چنین نکند، فکر می‌کنید قصه به کجا برمی‌گردد… دکتر اریک برن معتقد است که دلیل آن را باید در نمایشنامه زندگی او جسنجو کرد. همان نمایشنامه ای که در دوران اولیه زندگی‌اش نوشته شده است.

خوشبختانه در شرایط کنونی، بسیاری از جوان‌ها که نسبت به دوران حساس کودکی آگاه هستند اولا تنها در شرایطی مناسب به بچه و بچه‌دارشدن فکر می‌کنند و ثانیا، به رغم همه مشکلات روزمره زندگی، به نیاز‌های روحی و اهمیت و تاثیر رفتار خود بر کودک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شان واقف بوده و با حساب و برنامه‌ریزی با کودک برخورد می‌کنند.

بی‌دلیل نیست که شما امروز در اطراف خود کودکان یک تا سه ساله بسیاری می‌بینید که از اعتماد به نفس قابل توجهی برخوردارند و قادرند رفتار مستقلی از خود نشان دهند. همان کودکانی که باعث می‌شوند با خود فکر کنید؛ راستی بچه‌ها چقدر تغییر کرده‌اند… در حالی که قبل از آنها، در واقع پدر و مادرها و نگاه‌شان تغییر کرده است.

تلگرام پرشین وی

زولا بازی کن

ندای ارژنگ

آیسان پرواز

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
زولا بازی کن

آیسان پرواز

ندای ارژنگ
راز سرسختی آلکس فرگوسن در زندگی | جملات عجیبِ او پس از خروج از کما!راز سرسختی آلکس فرگوسن در زندگی | جملات عجیبِ او پس از خروج از کما!
زندگی آرات حسینی ؛ پسر عنکبوتی ۴ ساله ایرانیزندگی آرات حسینی ؛ پسر عنکبوتی ۴ ساله ایرانی
زندگی اسکارلت جوهانسون قبل از رسیدن به شهرت چگونه بود و چه می‌کرد؟زندگی اسکارلت جوهانسون قبل از رسیدن به شهرت چگونه بود و چه می‌کرد؟
زندگی محمد صلاح؛ از مسلمان شدن هواداران به خاطر او تا لقب فرعون مصر !زندگی محمد صلاح؛ از مسلمان شدن هواداران به خاطر او تا لقب فرعون مصر !
زندگی حرفه ای عادل فردوسی‌ پور؛ تنها سوپراستار فوتبالی تلویزیونزندگی حرفه ای عادل فردوسی‌ پور؛ تنها سوپراستار فوتبالی تلویزیون
اشکان خطیبی و همسر جان | از زندگی و ازدواج سفید تا تولد یک فرزند با سال تحویلاشکان خطیبی و همسر جان | از زندگی و ازدواج سفید تا تولد یک فرزند با سال تحویل
همه چیز از زندگی تیفانی ترامپ ، دختر کوچک و مرموز دونالد ترامپهمه چیز از زندگی تیفانی ترامپ ، دختر کوچک و مرموز دونالد ترامپ
همراه با زندگی پژمان جمشیدی، از مستطیل سبز تا جعبه جادوهمراه با زندگی پژمان جمشیدی، از مستطیل سبز تا جعبه جادو
زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!
زندگی بهرام افشاری یا همان بهتاش پایتخت | حکم پیاز وسط سیر ترشی را داشتمزندگی بهرام افشاری یا همان بهتاش پایتخت | حکم پیاز وسط سیر ترشی را داشتم
زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!
زندگی سعید مرتضوی؛ آن مظنون همیشگی | از ورود با توصیه تا ماجرای زهرا کاظمیزندگی سعید مرتضوی؛ آن مظنون همیشگی | از ورود با توصیه تا ماجرای زهرا کاظمی
پایان زندگی جیان لوییجی بوفون در قلب تورین؛ خداحافظ وفادارترین!پایان زندگی جیان لوییجی بوفون در قلب تورین؛ خداحافظ وفادارترین!
پایان زندگی جیان لوییجی بوفون در قلب تورین؛ خداحافظ وفادارترین!پایان زندگی جیان لوییجی بوفون در قلب تورین؛ خداحافظ وفادارترین!
روز گذشته بود که دروازه بان افسانه ای یوونتوس گفت که دیدار شنبه مقابل هلاس ورونا، آخرین بازی او با پیراهن یوونتوس خواهد بود. امروز پادشاهِ بی چون و چرای یوونتوس با چشمان اشکبار و پس از 7 قهرمانی متوالی در سری آ از هواداران این تیم خداحافظی کرد.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
جدیدترین مدل های دکوراسیون برای خانه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب
در پاتایا و آنتالیا چه می گذرد ؟ ایرانیان به دنبال چه هستند ؟
تورهای متنوع باکو با پرواز هفتگی ایران ایر !!
دختر و پسرهای اهل هیجان حتما ببینند !! داغ داغ
چند پیشنهاد ویژه برای خوشحال کردن آنکه دلش مال توست !
چیدمان شیک و طراحی فوق العاده اتاق کودک + تصاویر
مجلل ترین و باشکوه ترین عروسی های ایرانی !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
زندگی آرات حسینی ؛ پسر عنکبوتی ۴ ساله ایرانی
زندگی حرفه ای عادل فردوسی‌ پور؛ تنها سوپراستار فوتبالی تلویزیون
زندگی اسکارلت جوهانسون قبل از رسیدن به شهرت چگونه بود و چه می‌کرد؟
راز سرسختی آلکس فرگوسن در زندگی | جملات عجیبِ او پس از خروج از کما!
همراه با زندگی پژمان جمشیدی، از مستطیل سبز تا جعبه جادو
زندگی محمد صلاح؛ از مسلمان شدن هواداران به خاطر او تا لقب فرعون مصر !
زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!
همه چیز از زندگی تیفانی ترامپ ، دختر کوچک و مرموز دونالد ترامپ
زندگی سعید مرتضوی؛ آن مظنون همیشگی | از ورود با توصیه تا ماجرای زهرا کاظمی
زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!
اشکان خطیبی و همسر جان | از زندگی و ازدواج سفید تا تولد یک فرزند با سال تحویل
زندگی بهرام افشاری یا همان بهتاش پایتخت | حکم پیاز وسط سیر ترشی را داشتم
زندگیِ سالار عقیلی در ۴۰ سالگی | از همکلاس بودن با هانیه توسلی و سپند امیرسلیمانی تا ازدواج!
زندگی زنده‌یاد بهرام زند در گفتگویی منتشر نشده | سفر در زمان با بهرام زند
زندگی ناصر ملک مطیعی ؛ از ورشکستگی پدر تا دوستی با فردین و بهروز وثوق
جهانگیر کوثری | از زندگی شخصی تا ناجوانمردی در حق خودش و دخترش!
زندگی نازنین بیاتی | از مضحک ترین موقعیتی که در آن قرار داشت تا تقلب کردن!
زندگی امیرعلی نبویان و همسرش | از عشق و عاشقی تا ازدواج با لباس و سفره عقدِ لحظه آخری!
زندگی شخصی و کاری محمدجواد آذری جهرمی | از اینترنت بازی در جوانی تا استادیوم رفتن با فرزندان!
مهراب قاسمخانی و شقایق دهقان| از زندگی شخصی تا آیدی فیک در اینستاگرام!
زیر و بم زندگی کاوه رضایی در مصاحبه اختصاصی با خواهرزن!
گفت‌و‌گو با پیمان قاسم‌خانی، همه چیز از زندگیِ آن قهر کرده با مدیری!
گفت‌وگوی نوروزی با سید حسین حسینی | زندگی پسر احساساتی استقلالی‌ها
گفتگو با سید حسن خمینی | از ساخت جامعه عصبی تا لجبازی با آخوند ها!
رازهای تاریک ناگفته در مورد زندگی مت دیمون
مصاحبه با صفر کشکولی | از تصادف و فوت همسر تا ماجرای توهین رامبد جوان
زندگی شخصی و جالب اپرا وینفری در یک روز کامل
گذری بر زندگی محمدرضا شجریان؛ حنجره زخمیِ یک ملت
اسرار زندگی «ماهر زَین»، خواننده‌ای متفاوت از دنیای عرب
گذری بر زندگی «سام» و «بریتنی»؛ ماجرای یک عشق ایرانی-آمریکایی
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
چیدمان میز ناهارخوری با اصول و قواعد پذیرایی شیک و مدرن ! + تصاویر
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه بهار 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید

آیسان پرواز

پایان زندگی جیان لوییجی بوفون در قلب تورین؛ خداحافظ وفادارترین!
پایان زندگی جیان لوییجی بوفون در قلب تورین؛ خداحافظ وفادارترین!
زندگی آرات حسینی ؛ پسر عنکبوتی ۴ ساله ایرانی
زندگی آرات حسینی ؛ پسر عنکبوتی ۴ ساله ایرانی
زندگی حرفه ای عادل فردوسی‌ پور؛ تنها سوپراستار فوتبالی تلویزیون
زندگی حرفه ای عادل فردوسی‌ پور؛ تنها سوپراستار فوتبالی تلویزیون
زندگی اسکارلت جوهانسون قبل از رسیدن به شهرت چگونه بود و چه می‌کرد؟
زندگی اسکارلت جوهانسون قبل از رسیدن به شهرت چگونه بود و چه می‌کرد؟
راز سرسختی آلکس فرگوسن در زندگی | جملات عجیبِ او پس از خروج از کما!
راز سرسختی آلکس فرگوسن در زندگی | جملات عجیبِ او پس از خروج از کما!
همراه با زندگی پژمان جمشیدی، از مستطیل سبز تا جعبه جادو
همراه با زندگی پژمان جمشیدی، از مستطیل سبز تا جعبه جادو
زندگی محمد صلاح؛ از مسلمان شدن هواداران به خاطر او تا لقب فرعون مصر !
زندگی محمد صلاح؛ از مسلمان شدن هواداران به خاطر او تا لقب فرعون مصر !
زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!
زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما