جالبه : روش جدید تخمین سن افراد

محققان با استفاده ازپروتئینی در لنز چشم و آزمایش کربن چهارده می توانند سن افراد را تخمین بزنند. واحد مرکزی خبر: به گزارش پایگاه اینترنتی گلوب اند میل محققان دانمارکی اعلام کردند به تازگی راهی جدید برای حدس زدن سن افراد با استفاده از عدسی (لنز) چشم آنان یافته اند. در این روش با رادیو […]

محققان با استفاده ازپروتئینی در لنز چشم و آزمایش کربن چهارده می توانند سن افراد را تخمین بزنند.

واحد مرکزی خبر: به گزارش پایگاه اینترنتی گلوب اند میل محققان دانمارکی اعلام کردند به تازگی راهی جدید برای حدس زدن سن افراد با استفاده از عدسی (لنز) چشم آنان یافته اند.

در این روش با رادیو اکتیو چهارده و روی پروتئینی خاص که در لنز چشم شناسایی شده است صورت می گیرد. این پروتئین بعد از تولد در لنز تولید می شود و در طول دوران زندگی تغییری در آن ایجاد نمی شود و بجز دندان، تنها بخش بدن است که چنین خاصیتی دارد.

دانشمندان با بررسی یک و نیم ساله این پروتئین در بدن با کربن چهارده به این فناوری جدید دست یافته اند که تقریبا با دقت می تواند سال به دنیا آمدن فرد را نشان دهد.

استفاده از این روش در مقایسه با تخمین سن افراد با دندان مزایایی نیز دارد که آسان تر بودن کار با آن از جمله این موارد است.

جالبه : روش جدید تخمین سن افراد

محققان با استفاده ازپروتئینی در لنز چشم و آزمایش کربن چهارده می توانند سن افراد را تخمین بزنند. واحد مرکزی خبر: به گزارش پایگاه اینترنتی گلوب اند میل محققان دانمارکی اعلام کردند به تازگی راهی جدید برای حدس زدن سن افراد با استفاده از عدسی (لنز) چشم آنان یافته اند. در این روش با رادیو […]

محققان با استفاده ازپروتئینی در لنز چشم و آزمایش کربن چهارده می توانند سن افراد را تخمین بزنند.

واحد مرکزی خبر: به گزارش پایگاه اینترنتی گلوب اند میل محققان دانمارکی اعلام کردند به تازگی راهی جدید برای حدس زدن سن افراد با استفاده از عدسی (لنز) چشم آنان یافته اند.

در این روش با رادیو اکتیو چهارده و روی پروتئینی خاص که در لنز چشم شناسایی شده است صورت می گیرد. این پروتئین بعد از تولد در لنز تولید می شود و در طول دوران زندگی تغییری در آن ایجاد نمی شود و بجز دندان، تنها بخش بدن است که چنین خاصیتی دارد.

دانشمندان با بررسی یک و نیم ساله این پروتئین در بدن با کربن چهارده به این فناوری جدید دست یافته اند که تقریبا با دقت می تواند سال به دنیا آمدن فرد را نشان دهد.

استفاده از این روش در مقایسه با تخمین سن افراد با دندان مزایایی نیز دارد که آسان تر بودن کار با آن از جمله این موارد است.

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت