تاریخ نشر :سه شنبه 20 ژوئن 2017 مشاهده : سبک زندگی افراد مشهور RSS اشتراک:

نگاهی اجمالی به زندگی امانوئل ماكرون قدرتمندترین مرد فرانسه

حالا امانوئل ماكرون را مي‌توان قدرتمند‌ترين فرد فرانسه براي پنج سال آينده دانست.

زندگی امانوئل ماكرون

زندگی امانوئل ماكرون , با شمارش بيش از ٩٤درصد آراي مرحله دوم انتخابات پارلماني فرانسه
مشخص شده است كه ائتلاف امانوئل ماكرون توانسته ٣٥٠ كرسي از مجموع ٥٧٧ كرسي را كسب كند.

آمار نشان مي‌دهد كه ائتلاف منصوب به رييس‌جمهور توانسته مجموع ١/٤٩ درصد كل آراي دور دوم انتخابات
پارلماني را به دست آورد كه معادل ٧/٦٠درصد از كرسي‌هاي مجلس ملي فرانسه به شمار مي‌آيد.

اما اين انتخابات براي حزب سوسياليست فرانسه بسيار كابوس‌وار بود جايي كه تنها توانستند حدود
شش درصد آرا را به دست آورند و ٢٩ كرسي را كسب كردند و در مجموع احزاب چپ نيز ٤٤ كرسي به دست آوردند.

زندگی امانوئل ماكرون

زندگی امانوئل ماكرون

اين در حالي است كه سوسياليست‌ها كه حزب فرانسوا اولاند رييس‌جمهوري سابق به شمار
مي‌آيد در انتخابات سال ٢٠١٢ و پس از روي كار آمدن وي توانسته بود ٢٨٠ كرسي را به خود اختصاص
دهد و اكنون بيش از ٢٥٠كرسي خود را نيز از دست داده است
و اين نتيجه را مي‌توان بزرگ‌ترين شكست تاريخ حزب حاكم در انتخابات پارلماني دانست.

از طرفي ديگر حزب جبهه ملي در سال ٢٠١٢ كه در دور اول رقابت‌ها بسيار نا اميد‌كننده
عمل كرده بود، اما پنج سال بعد با پيشرفت قابل توجهي همراه شد
و در دور اول رقابت‌ها ١٤ درصد آرا را به خود اختصاص داد. آنگونه كه حزب جبهه ملي اعلام كرده
توانسته هشت كرسي را در پارلمان كسب كند كه اين بزرگ‌ترين پيروزي اين حزب در انتخابات محسوب مي‌شود.

از طرفي اتفاق مهم در اين انتخابات ميزان مشاركت مردم است. طبق آماري كه
وزارت كشور فرانسه اعلام كرده ميزان مشاركت در انتخابات پارلماني اين كشور را ٤٢درصد اعلام كرد
كه آن را مي‌توان يكي از پايين‌ترين ركوردهاي مشاركت در فرانسه دانست.

زندگی امانوئل ماكرون

زندگی امانوئل ماكرون

بسياري معتقدند اين عدم مشاركت به دليل كمپين‌هاي طولاني انتخاباتي در فرانسه بوده كه طي
هفت ماه گذشته در اين كشور جريان داشته است. برخي ديگر نيز
معتقدند كه اين موضوع به دليل خستگي مردم از سياست است و تمايل چنداني براي حضور
در انتخابات پارلماني نشان ندادند.

هر دو استدلال را مي‌توان به نوعي درست دانست. انتخابات پارلماني فرانسه تنها حدود يك
ماه پس از انتخابات رياست‌جمهوري برگزار شد.
مردم فرانسه از سال ٢٠١٦ درگير انتخابات رياست‌جمهوري در فرانسه هستند و پس از ماراتوني
نفسگير در فاصله كمتر از يك ماه در دو دور انتخابات پارلماني حاضر شدند.

همچنين مردم فرانسه به نوعي از سياست در اين كشور خسته شده‌اند و به اين فكر مي‌كنند با
انتخابات چه چيزي در اين كشور تغيير مي‌كند. تنها اميد به تغيير اين
رويكرد در حال حاضر امانوئل ماكرون است كه مي‌تواند جاني دوباره را به دموكراسي فرانسه بدهد.

زندگی امانوئل ماكرون

زندگی امانوئل ماكرون

آمارها از حوزه‌هاي سراسر كشور نشان مي‌دهد كه ائتلاف به رهبري امانوئل ماكرون
در اكثر سرزمين‌هاي اصلي توانسته پيروز شود. با اين وجود برخي از پيش‌بيني‌ها در دور اول انتخابات
مبني بر اين بود كه حزب متبوع امانوئل ماكرون شانس اين را دارد
كه در ٤٥١ كرسي پيروز رقابت‌ها شود. برخي نيز پيش‌بيني مي‌كردند كه ائتلاف رييس‌جمهور در
بيش از ٤٠٠ كرسي پيروز مطلق انتخابات شود اما از آنجايي كه در
روزهاي منتهي به انتخابات وحشت اينكه ماكرون به سمت قبضه قدرت در فرانسه پيش برود بخشي
از نظرها را به اين سمت سوق داد كه در آراي خود تغيير دهند، از همين رو به نظر
مي‌رسد آراي ائتلاف ماكرون اندكي ريزش پيدا كرد و كرسي‌هايي كمتر از انتظار را به خود اختصاص داد.

اما نكته جالب توجه در اين انتخابات نوسانات راي مردم نسبت به سال ٢٠١٢ است.

حزب ماكرون در سال ٢٠١٦ تاسيس شد و هيچ كس اين تصور را نمي‌كرد كه يك حزب اينچنيني بتواند
چنين پيروزي حيرت‌آوري را در طول يك سال كسب كند و به بالاترين
آرزويي كه شايد يك حزب سال‌ها و حتي دهه‌ها به دنبال آن مي‌گردد دست يابد. او در كمتر از يك
سال اكنون هم پارلمان را در اختيار دارد و هم اليزه؛ از طرفي نتايجي
كه حزب سوسياليست و گروه‌هاي چپ به دست آوردند نشان داد كه فرانسوا اولاند را مي‌توان
منفور‌ترين رييس‌جمهور فرانسه دانست و شرايط را درك كرد كه از گردونه انتخابات رياست‌جمهوري خود را خارج كرد.

زندگی امانوئل ماكرون

زندگی امانوئل ماكرون

شايد سوسياليست‌هاي فرانسه در تاريخ خود هيچگاه تا اين حد منفوريت
را تجربه نكرده‌اند و اين موضوع براي آينده سياسي حزب سوسياليست بسيار نگران‌كننده است، چرا
كه اين حزب سنتي فرانسه شايد به راحتي
نتواند خود را بازسازي كند و اعتماد مردم را نسبت به خود از بين برده است.

بسياري از نامزدهاي سوسياليست‌ها در برابر ائتلاف ماكرون نابود شدند و عملا هيچ
جايگاه جدي پيدا نكردند. حتي جبهه ملي مارين لوپن در مجموع عملكرد بهتري از سوسياليست‌ها داشت.
آنها توانستند براي نخستين بار در تاريخ حزب خود در ٢٠ حوزه در دوره اول
رقابت كنند و تنها سد جدي پيش روي خود را ائتلاف ماكرون دانست. در اين بين احزاب راست
محافظه‌كار فرانسه نيز وضعيت بهتري ندارند اما آنها به نوعي در پارلمان
با كسب ١٣٧ كرسي خود را تنها در سياست فرانسه حفظ كردند تا مجدد خود را بازسازي كنند.

زندگی امانوئل ماكرون

زندگی امانوئل ماكرون

حالا ماكرون قدرتمند‌ترين مرد فرانسه با انبوهي از انتظارات است كه از سوي راي‌
دهندگان براي او ايجاد شده است. او آخرين شانس و اميد مردم فرانسه براي بهبود وضعيت خود هستند
كه اگر اين اميد نااميد شود مردم اين كشور مشخص نيست
به چه سمتي و چه گروه و با چه تفكري آينده اين كشور را دنبال مي‌كنند.

ستاره ها

نگاهی اجمالی به زندگی امانوئل ماكرون قدرتمندترین مرد فرانسه

چهل نما
رایانمهربهنودگشت