مشاهده : 52سبک زندگی افراد مشهورRSSاشتراک:

شوق پیروزی تحمل شکست

شوق پیروزی تحمل شکست
فرد- همواره شور و امیدی که در ورزشگاه‌های بزرگ و به هنگام مسابقات حساس با غریو شادی و حرکات هیجان‌انگیز به‌نمایش درمی‌آید در پایان مسابقه و پس از شکست یک تیم، به صورت سیلابی ویرانگر علیه زندگی شهروندان و تاسیسات شهری به حرکت درمی‌آید و دیوانه‌وار، وندالیسم را در ابعاد وحشتناک بروز می‌دهد. حال پرسش […]

فرد- همواره شور و امیدی که در ورزشگاه‌های بزرگ و به هنگام مسابقات حساس با غریو شادی و حرکات هیجان‌انگیز به‌نمایش درمی‌آید در پایان مسابقه و پس از شکست یک تیم، به صورت سیلابی ویرانگر علیه زندگی شهروندان و تاسیسات شهری به حرکت درمی‌آید و دیوانه‌وار، وندالیسم را در ابعاد وحشتناک بروز می‌دهد.
حال پرسش این است که چگونه می‌توان براحساس شکست فائق آمد؟ به این معنا که از باخت، درس و تجربه آموخت، اما یکسره تسلیم هرمان و حسرت نشد.

آیا می‌توان هنگام مسابقات حساس، به جای تکیه بر برد قطعی، چند احتمال را در خانه ذهن آماده داشت؟ ممکن است عده‌ای خرده بگیرند که چرا همیشه امید به برد نداشته باشیم؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که اگر رویا و آرزوها با خرد و واقع‌بینی همراه نباشد، هر شکستی می‌تواند ابعاد فاجعه‌آمیزی پیدا کند، همچنان که شماری از نوجوانان پس از ناکامی در آزمون‌ها دست به خودکشی زده‌اند و یا دچار افسردگی درازمدت شده‌اند. احساس جمعی شکست آن هم شکستی که با فروریختن کاخ رویاها پیش آمده باشد، برای یک جامعه پیامدهای بسیار زیانباری دارد و به همین دلیل بازنگری در مقوله شکست و به ویژه احساس شکست برای داشتن درکی منطقی‌تر از این رخداد که در تمام عمر درکنار پیروزی‌ها با آدمی است ضرورت دارد.

چنین به نظر می‌رسد که شکست، عاملی برای طرد شدن، پرت شدن و افتادن است و یا یک کاستی یا ناخوشی جبران‌ناپذیری که به آسانی، پویایی را در یک انسان متوقف می‌کند. چنین به‌نظر می‌رسد که در ریشه‌یابی کلمه شکست در آنجا که به رفتار انسان و جامعه انسانی مربوط می‌شود باید از نو نگریست. آدمی در مسیر زندگی و کسب تجربه‌های تازه بر بستری از سایه روشن‌ها و یا همان شکست‌ها و پیروزی‌ها گام برمی‌دارد و این روند، همواره بر تجربه‌های او می‌افزاید. پس شکست به مفهوم واخوردگی و پس‌نشستن نمی‌تواند باشد.

در مسیر زندگی آنچه حاصل می‌شود، بیشتر صیقل یافتن است.در برخورد با شکست، یک انسان خردمند، تمام سعی خود را برای برخاستن دوباره به کار می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد، اندوه ناشی از شکست، پویندگی و حس پیشرفت و موفقیت را در او مغلوب کند.

اما در رویارویی با موقعیت‌های دشوار پیروزی یا شکست، همواره می‌توان با در پیش داشتن احتمالات گوناگون از تلخی‌های ناشی از شکست کاست و شیرینی پیروزی را چند برابر کرد. بیشتر تماشاگران جوان و پرشوری که پس از پایان مسابقات بزرگ و حساس ورزشی، خشم برآمده از احساس شکست را بر تاسیسات شهری و از جمله اتوبوس‌ها فرومی‌بارند، حدس و گمان خود را تنها بر برد تیم مورد علاقه‌شان استوار کرده‌اند و در رویارویی با شکست به آستانه انفجار درونی کشانده می‌شوند.

از این‌رو فرهنگ‌سازی و آموزش جوانان برای رویارویی با واقعیت‌ها و کنترل احساسات، فضایی آکنده از شور و همبستگی در ورزشگاه‌ها پدید می‌آورد و از فوران خشم ناشی از احساس تلخ شکست جلوگیری می‌کند.

جامعه در سطح کلان تا هسته خانواده نیز این توان را می‌یابد که در هنگام هرگونه مسابقه‌ای، انتظارات معقول خود را مطرح کند و از رویاسازی‌های زیانبار بپرهیزد، هرچند تشویق‌ها، آرزوها و شور امید به پیروزی در هنگامه مسابقات بزرگ جای خود را دارند، اما نباید پیامدهای تلخ و مخرب به همراه داشته باشند. مربیان آموزشی، روانشناسان و رسانه‌ها در سوق دادن جامعه به سوی واقع‌نگری، نقش بسیار حساسی دارند و می‌توانند با سازوکارهای مناسب این نقش را ایفا کنند.

همشهری آنلاین

مشاهده : سبک زندگی افراد مشهورRSSاشتراک:

شوق پیروزی تحمل شکست

شوق پیروزی تحمل شکست
فرد- همواره شور و امیدی که در ورزشگاه‌های بزرگ و به هنگام مسابقات حساس با غریو شادی و حرکات هیجان‌انگیز به‌نمایش درمی‌آید در پایان مسابقه و پس از شکست یک تیم، به صورت سیلابی ویرانگر علیه زندگی شهروندان و تاسیسات شهری به حرکت درمی‌آید و دیوانه‌وار، وندالیسم را در ابعاد وحشتناک بروز می‌دهد. حال پرسش […]

فرد- همواره شور و امیدی که در ورزشگاه‌های بزرگ و به هنگام مسابقات حساس با غریو شادی و حرکات هیجان‌انگیز به‌نمایش درمی‌آید در پایان مسابقه و پس از شکست یک تیم، به صورت سیلابی ویرانگر علیه زندگی شهروندان و تاسیسات شهری به حرکت درمی‌آید و دیوانه‌وار، وندالیسم را در ابعاد وحشتناک بروز می‌دهد.
حال پرسش این است که چگونه می‌توان براحساس شکست فائق آمد؟ به این معنا که از باخت، درس و تجربه آموخت، اما یکسره تسلیم هرمان و حسرت نشد.

آیا می‌توان هنگام مسابقات حساس، به جای تکیه بر برد قطعی، چند احتمال را در خانه ذهن آماده داشت؟ ممکن است عده‌ای خرده بگیرند که چرا همیشه امید به برد نداشته باشیم؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که اگر رویا و آرزوها با خرد و واقع‌بینی همراه نباشد، هر شکستی می‌تواند ابعاد فاجعه‌آمیزی پیدا کند، همچنان که شماری از نوجوانان پس از ناکامی در آزمون‌ها دست به خودکشی زده‌اند و یا دچار افسردگی درازمدت شده‌اند. احساس جمعی شکست آن هم شکستی که با فروریختن کاخ رویاها پیش آمده باشد، برای یک جامعه پیامدهای بسیار زیانباری دارد و به همین دلیل بازنگری در مقوله شکست و به ویژه احساس شکست برای داشتن درکی منطقی‌تر از این رخداد که در تمام عمر درکنار پیروزی‌ها با آدمی است ضرورت دارد.

چنین به نظر می‌رسد که شکست، عاملی برای طرد شدن، پرت شدن و افتادن است و یا یک کاستی یا ناخوشی جبران‌ناپذیری که به آسانی، پویایی را در یک انسان متوقف می‌کند. چنین به‌نظر می‌رسد که در ریشه‌یابی کلمه شکست در آنجا که به رفتار انسان و جامعه انسانی مربوط می‌شود باید از نو نگریست. آدمی در مسیر زندگی و کسب تجربه‌های تازه بر بستری از سایه روشن‌ها و یا همان شکست‌ها و پیروزی‌ها گام برمی‌دارد و این روند، همواره بر تجربه‌های او می‌افزاید. پس شکست به مفهوم واخوردگی و پس‌نشستن نمی‌تواند باشد.

در مسیر زندگی آنچه حاصل می‌شود، بیشتر صیقل یافتن است.در برخورد با شکست، یک انسان خردمند، تمام سعی خود را برای برخاستن دوباره به کار می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد، اندوه ناشی از شکست، پویندگی و حس پیشرفت و موفقیت را در او مغلوب کند.

اما در رویارویی با موقعیت‌های دشوار پیروزی یا شکست، همواره می‌توان با در پیش داشتن احتمالات گوناگون از تلخی‌های ناشی از شکست کاست و شیرینی پیروزی را چند برابر کرد. بیشتر تماشاگران جوان و پرشوری که پس از پایان مسابقات بزرگ و حساس ورزشی، خشم برآمده از احساس شکست را بر تاسیسات شهری و از جمله اتوبوس‌ها فرومی‌بارند، حدس و گمان خود را تنها بر برد تیم مورد علاقه‌شان استوار کرده‌اند و در رویارویی با شکست به آستانه انفجار درونی کشانده می‌شوند.

از این‌رو فرهنگ‌سازی و آموزش جوانان برای رویارویی با واقعیت‌ها و کنترل احساسات، فضایی آکنده از شور و همبستگی در ورزشگاه‌ها پدید می‌آورد و از فوران خشم ناشی از احساس تلخ شکست جلوگیری می‌کند.

جامعه در سطح کلان تا هسته خانواده نیز این توان را می‌یابد که در هنگام هرگونه مسابقه‌ای، انتظارات معقول خود را مطرح کند و از رویاسازی‌های زیانبار بپرهیزد، هرچند تشویق‌ها، آرزوها و شور امید به پیروزی در هنگامه مسابقات بزرگ جای خود را دارند، اما نباید پیامدهای تلخ و مخرب به همراه داشته باشند. مربیان آموزشی، روانشناسان و رسانه‌ها در سوق دادن جامعه به سوی واقع‌نگری، نقش بسیار حساسی دارند و می‌توانند با سازوکارهای مناسب این نقش را ایفا کنند.

پارک آبی

مدیسه

نو عروس

پاسخ جالب ترلان پروانه به رامبد جوان درباره شایعات فضای مجازی در مورد او!پاسخ جالب ترلان پروانه به رامبد جوان درباره شایعات فضای مجازی در مورد او!
جشن تولد مهناز افشار و رضا کیانیان در اکران مردمی فیلم سینمایی دلم میخواد!جشن تولد مهناز افشار و رضا کیانیان در اکران مردمی فیلم سینمایی دلم میخواد!
اختلاف مهران مدیری و رامبد جوان با اکبر عبدی و برنامه اش!اختلاف مهران مدیری و رامبد جوان با اکبر عبدی و برنامه اش!
عروس شدن لطیفه گودرزی ؛ گوینده خبر ورزشی شبکه سه!عروس شدن لطیفه گودرزی ؛ گوینده خبر ورزشی شبکه سه!
از بهاره کیان افشار تا الناز حبیبی و جواد یساری | مراسم افتتاحیه “دشمن زن” در باغ کتاباز بهاره کیان افشار تا الناز حبیبی و جواد یساری | مراسم افتتاحیه “دشمن زن” در باغ کتاب
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۵۸) از عکس دوست داشتنی ساره بیات تا ناباوری مهراب قاسمخانی برای ماجرای پویول!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۵۸) از عکس دوست داشتنی ساره بیات تا ناباوری مهراب قاسمخانی برای ماجرای پویول!
امیرحسین خنجری؛ از بدلکاری در سریال مختارنامه تا حادثه وحشتناک در سریال پایتخت| سبک زندگی افراد مشهور (۲۳۶)امیرحسین خنجری؛ از بدلکاری در سریال مختارنامه تا حادثه وحشتناک در سریال پایتخت| سبک زندگی افراد مشهور (۲۳۶)
اینستاگرام هنرمندان (۶۲) احساسات و نوشته های جالب چهره ها قبل و بعد بازی ایران و اسپانیا!اینستاگرام هنرمندان (۶۲) احساسات و نوشته های جالب چهره ها قبل و بعد بازی ایران و اسپانیا!
اینستاگرام هنرمندان (۶۱) احساسات و نوشته های جالب چهره ها قبل و بعد بازی ایران و اسپانیا!اینستاگرام هنرمندان (۶۱) احساسات و نوشته های جالب چهره ها قبل و بعد بازی ایران و اسپانیا!
اینستاگرام هنرمندان (۶۰) از همکاری بهاره رهنما با یک موسسه بین المللی تا تبلیغات سحر قریشی برای برند روسری!اینستاگرام هنرمندان (۶۰) از همکاری بهاره رهنما با یک موسسه بین المللی تا تبلیغات سحر قریشی برای برند روسری!
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
اپارکمدیسه
زندگی متفاوت مگان مارکل قبل و بعد از ازدواج سلطنتی | چی بود و چی شد!!!؟زندگی متفاوت مگان مارکل قبل و بعد از ازدواج سلطنتی | چی بود و چی شد!!!؟
یک روز از زندگی ملانیا ترامپ در کاخ سفید | او و شوهرش در اتاق جدا می خوابند!یک روز از زندگی ملانیا ترامپ در کاخ سفید | او و شوهرش در اتاق جدا می خوابند!
زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!
زندگی همسر رهبر کره شمالی | از زندگی در یک خانواده روشنفکر تا خوانندگی و استایل شیکزندگی همسر رهبر کره شمالی | از زندگی در یک خانواده روشنفکر تا خوانندگی و استایل شیک
زندگی حسین هدایتی و ثروت تمام نشدنی اشزندگی حسین هدایتی و ثروت تمام نشدنی اش
۲۰ نکته جنجالی از زندگی حبیب | از مرگ دردناک همسر اول تا بازداشت و آزادی بی دلیل!۲۰ نکته جنجالی از زندگی حبیب | از مرگ دردناک همسر اول تا بازداشت و آزادی بی دلیل!
آشنایی با زندگی رضا شاهرودی ؛ از ناپدید شدن دردناک پدرش تا بالاترین رقم دستمزد!آشنایی با زندگی رضا شاهرودی ؛ از ناپدید شدن دردناک پدرش تا بالاترین رقم دستمزد!
اشکان خطیبی و همسر جان | از زندگی و ازدواج سفید تا تولد یک فرزند با سال تحویلاشکان خطیبی و همسر جان | از زندگی و ازدواج سفید تا تولد یک فرزند با سال تحویل
نیمه تاریک زندگی مورگان فریمن ؛ متهم جدید فساد اخلاقی در هالیوودنیمه تاریک زندگی مورگان فریمن ؛ متهم جدید فساد اخلاقی در هالیوود
زندگی ، عشق، علایق و خاطرات جالب ویدا جوانزندگی ، عشق، علایق و خاطرات جالب ویدا جوان
زندگی جسیکا آلبا، از چهره محبوب مجلات سبک زندگی تا روی فرم آمدن پس از بارداری!زندگی جسیکا آلبا، از چهره محبوب مجلات سبک زندگی تا روی فرم آمدن پس از بارداری!
پایان زندگی جیان لوییجی بوفون در قلب تورین؛ خداحافظ وفادارترین!پایان زندگی جیان لوییجی بوفون در قلب تورین؛ خداحافظ وفادارترین!
زندگی محمد بحرانی در ایام جام جهانی |با جناب خان به جام جهانی میرومزندگی محمد بحرانی در ایام جام جهانی |با جناب خان به جام جهانی میروم
زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!
آرسن ونگر ؛ پایان زندگی آخرین پادشاه لیگ جزیره در میانِ توپچی هاآرسن ونگر ؛ پایان زندگی آخرین پادشاه لیگ جزیره در میانِ توپچی ها
زندگی جسیکا آلبا، از چهره محبوب مجلات سبک زندگی تا روی فرم آمدن پس از بارداری!زندگی جسیکا آلبا، از چهره محبوب مجلات سبک زندگی تا روی فرم آمدن پس از بارداری!
جسیکا آلبا چهره بسیار زیبا و محبوبی است که خودش خیلی خوب این موضوع را می داند. سرمایه گذاری او روی محبوبیتش از حرفه بازیگری نشأت می گیرد که از دوران نوجوانی آن را آغاز کرده است.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
جدیدترین مدل های دکوراسیون برای خانه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب
تجربه ایی بی نظیر در سواحل مدیترانه ! یک تابستان فراموش نشدنی
یک استایل و تیپ سرحال برای برنامه عشق و حال !
دختر و پسرهای اهل هیجان حتما ببینند !! داغ داغ
جدیدترین و شیک ترین و هیجان انگیزترین پارکـــــــــــــ آبی تهران !!
چیدمان شیک و طراحی فوق العاده اتاق کودک + تصاویر
مجلل ترین و باشکوه ترین عروسی های ایرانی !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
زندگی همسر رهبر کره شمالی | از زندگی در یک خانواده روشنفکر تا خوانندگی و استایل شیک
زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!
زندگی ، عشق، علایق و خاطرات جالب ویدا جوان
۲۰ نکته جنجالی از زندگی حبیب | از مرگ دردناک همسر اول تا بازداشت و آزادی بی دلیل!
آشنایی با زندگی رضا شاهرودی ؛ از ناپدید شدن دردناک پدرش تا بالاترین رقم دستمزد!
نیمه تاریک زندگی مورگان فریمن ؛ متهم جدید فساد اخلاقی در هالیوود
زندگی حسین هدایتی و ثروت تمام نشدنی اش
پایان زندگی جیان لوییجی بوفون در قلب تورین؛ خداحافظ وفادارترین!
زندگی محمد بحرانی در ایام جام جهانی |با جناب خان به جام جهانی میروم
زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!
یک روز از زندگی ملانیا ترامپ در کاخ سفید | او و شوهرش در اتاق جدا می خوابند!
اشکان خطیبی و همسر جان | از زندگی و ازدواج سفید تا تولد یک فرزند با سال تحویل
زندگی متفاوت مگان مارکل قبل و بعد از ازدواج سلطنتی | چی بود و چی شد!!!؟
آرسن ونگر ؛ پایان زندگی آخرین پادشاه لیگ جزیره در میانِ توپچی ها
همراه با زندگی پژمان جمشیدی، از مستطیل سبز تا جعبه جادو
زندگی آرات حسینی ؛ پسر عنکبوتی ۴ ساله ایرانی
زندگی حرفه ای عادل فردوسی‌ پور؛ تنها سوپراستار فوتبالی تلویزیون
زندگی اسکارلت جوهانسون قبل از رسیدن به شهرت چگونه بود و چه می‌کرد؟
راز سرسختی آلکس فرگوسن در زندگی | جملات عجیبِ او پس از خروج از کما!
زندگی محمد صلاح؛ از مسلمان شدن هواداران به خاطر او تا لقب فرعون مصر !
گفت‌و‌گو با پیمان قاسم‌خانی، همه چیز از زندگیِ آن قهر کرده با مدیری!
زندگی نازنین بیاتی | از مضحک ترین موقعیتی که در آن قرار داشت تا تقلب کردن!
همه چیز از زندگی تیفانی ترامپ ، دختر کوچک و مرموز دونالد ترامپ
زندگی سعید مرتضوی؛ آن مظنون همیشگی | از ورود با توصیه تا ماجرای زهرا کاظمی
زندگی بهرام افشاری یا همان بهتاش پایتخت | حکم پیاز وسط سیر ترشی را داشتم
زندگیِ سالار عقیلی در ۴۰ سالگی | از همکلاس بودن با هانیه توسلی و سپند امیرسلیمانی تا ازدواج!
زندگی زنده‌یاد بهرام زند در گفتگویی منتشر نشده | سفر در زمان با بهرام زند
زندگی ناصر ملک مطیعی ؛ از ورشکستگی پدر تا دوستی با فردین و بهروز وثوق
جهانگیر کوثری | از زندگی شخصی تا ناجوانمردی در حق خودش و دخترش!
زندگی امیرعلی نبویان و همسرش | از عشق و عاشقی تا ازدواج با لباس و سفره عقدِ لحظه آخری!
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
چیدمان میز ناهارخوری با اصول و قواعد پذیرایی شیک و مدرن ! + تصاویر
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه بهار 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
زندگی جسیکا آلبا، از چهره محبوب مجلات سبک زندگی تا روی فرم آمدن پس از بارداری!
زندگی جسیکا آلبا، از چهره محبوب مجلات سبک زندگی تا روی فرم آمدن پس از بارداری!
زندگی همسر رهبر کره شمالی | از زندگی در یک خانواده روشنفکر تا خوانندگی و استایل شیک
زندگی همسر رهبر کره شمالی | از زندگی در یک خانواده روشنفکر تا خوانندگی و استایل شیک
زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!
زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!
زندگی ، عشق، علایق و خاطرات جالب ویدا جوان
زندگی ، عشق، علایق و خاطرات جالب ویدا جوان
۲۰ نکته جنجالی از زندگی حبیب | از مرگ دردناک همسر اول تا بازداشت و آزادی بی دلیل!
۲۰ نکته جنجالی از زندگی حبیب | از مرگ دردناک همسر اول تا بازداشت و آزادی بی دلیل!
آشنایی با زندگی رضا شاهرودی ؛ از ناپدید شدن دردناک پدرش تا بالاترین رقم دستمزد!
آشنایی با زندگی رضا شاهرودی ؛ از ناپدید شدن دردناک پدرش تا بالاترین رقم دستمزد!
نیمه تاریک زندگی مورگان فریمن ؛ متهم جدید فساد اخلاقی در هالیوود
نیمه تاریک زندگی مورگان فریمن ؛ متهم جدید فساد اخلاقی در هالیوود
زندگی حسین هدایتی و ثروت تمام نشدنی اش
زندگی حسین هدایتی و ثروت تمام نشدنی اش
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما