فوت و فن : چگونه پشت فرمان ماشین بیدار بمانیم؟

فوت و فن- همشهری آنلاین: افرادی که در شیفت شب کار می‌کنند، مسافات طولانی در هر روز رانندگی می‌کنند، و به اندازه کافی نمی‌خوابند یا از داروهای خواب‌آلوده‌کننده استفاده می‌کنند، در معرض خطر بیشتر خواب‌آلوده شدن در پشت فرمان قرار دارند. اما هر کسی که بیش از حد خسته باشد، در معرض این خطر قرار […]

فوت و فن- همشهری آنلاین:
افرادی که در شیفت شب کار می‌کنند، مسافات طولانی در هر روز رانندگی می‌کنند، و به اندازه کافی نمی‌خوابند
یا از داروهای خواب‌آلوده‌کننده استفاده می‌کنند، در معرض خطر بیشتر خواب‌آلوده شدن در پشت فرمان قرار دارند.

اما هر کسی که بیش از حد خسته باشد، در معرض این خطر قرار داد که در پشت فرمان خوابش ببرد.

برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای به این توصیه‌‌ها عمل کنید:

پیش از اینکه وارد جاده شوید، به مقدار کافی بخوابید.
اگر شما احساس خستگی می‌کنید، ماشین را در جای امنی نگهدارید و استراحت کوتاهی کنید.
اما ماشین را در کنار جاده نگه ندارید.
سعی کنید بین ساعت ۱۲ نیمه‌شب تا ۶ صبح رانندگی نکنید.
برای سفرهای طولانی، رانندگی را در آغاز صبح شروع کنید، و برنامه‌ریزی کنید تا جای خود در طول سفر را با یکی از همراهان‌تان عوض کنید.
درجه حرارت داخل ماشین را خنک و راحت نگهدارید.
به ازای حدود هر ۱۵۰ کیلومتر رانندگی به خود استراحتی بدهید، غذای مختصری بخورید، مقداری هوای تازه استنشاق کنید یا بدن‌خود را کشش دهید.
HealthDay News, 23 July, 2008

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت