مشاهده : 125سبک زندگی افراد مشهورRSSاشتراک:

گذری بر زندگی جرج اورول نویسنده و روزنامه نگار مطرح

گذری بر زندگی جرج اورول نویسنده و روزنامه نگار مطرح
اورول که نام اصلی او اريک بلر بود در سال 1903 در آنچه بعدا خود "قشر پايين طبقه متوسط" اجتماعی بريتانيا توصيف کرد، متولد شد.

گذری بر زندگی جرج اورول

گذری بر زندگی جرج اورول , امروز زادروز جرج اورول، نویسنده و روزنامه نگار بریتانیایی و خالق مزرعه حیوانات و
۱۹۸۴ است.
اورول در مقطعی پرهیاهو و تکان دهنده در تاریخ قرن بیستم که بخش های مهم آن را شخصا تجربه کرد،
زندگی می کرد: سال های افول امپراتوری بریتانیا، عصر رکود شدید اقتصادی آمریکا، جنگ داخلی اسپانیا، ظهور فاشیسم در اروپای
غربی در دهه ۱۹۳۰، جنگ جهانی دوم، و مراحل اولیه جنگ سرد.
او امروز به ویژه به خاطر دو رمان مزرعه حیوانات و ۱۹۸۴شهرت دارد.
این کتاب ها مجادله ای پایدار، مستدل و ضد کمونیستی است که همچنین ایرادهای نیش داری به جامعه غربی و
ارزش های آن وارد می کند.

گذری بر زندگی جرج اورول

صدمین سال تولد جرج اورول

خواندن آثار اورول، که البته اکنون شاید کمی از نفوذ آنها کاسته شده باشد، از فرایض دوره بعد از جنگ
جهانی دوم بود.
عبارات “برادر بزرگ تو را زیر نظر دارد” و “جنایت فکری” از کتاب ۱۹۸۴ اقتباس شده و اکنون عمیقا در
فرهنگ غرب جا افتاده است.

زندگی کوتاه

اورول که نام اصلی او اریک بلر بود در سال ۱۹۰۳ در آنچه بعدا خود “قشر پایین طبقه متوسط” اجتماعی
بریتانیا توصیف کرد، متولد شد.
او در نخستین سال های زندگی برای آغاز حرفه ای در خدمات دولتی آماده شد، اما در اواخر دهه ۱۹۲۰
از آن دلسرد شد و در عوض چند سال از زندگی اش را در اطراف محل زندگی طبقات کارگری در
لندن، پاریس و شمال غربی انگلستان سپری کرد.
مشاهدات او در این دوره خمیرمایه نوشته های اولیه او نظیر پایین و بیرون در پاریس و لندن، و راه
اسکله شهر ویگان است.
اورول از لحاظ سیاسی بخشی از یک جنبش کارگری رادیکال (سوسیالیست آزاد یا سندیکالیسم) بود که اعتقاد داشت هیچکس نباید
بر مردم حکومت کند.
براساس این الگو، شرکت ها در تصاحب کارگران است و مردم مستقل می اندیشند، از اشتباهات خود درس می گیرند
و جهان محل زندگی خود را درک می کنند.
او نیز مانند بسیاری از نویسندگان و روشنفکران چپگرای هم عصر خود در دهه ۱۹۳۰ به اسپانیا رفت
تا علیه ارتش فاشیست ژنرال فرانکو بجنگد.
او در این جنگ مجروح شد و گویا هرگز کاملا شفا نیافت و همین جراحت از عوامل اصلی مرگ او
در اثر ابتلا به سل در سال ۱۹۵۰ بود، یعنی زمانی که هنوز کمتر از ۵۰ سال داشت.
تجارب جرج اورول در این دوره در اسپانیا الهام بخش او برای نگارش ادای دین به کاتالونیا بود.

اورول و فرهنگ انگلیسی

اورول همچنین ناظر تیزبین جامعه و فرهنگ انگلستان بود.
او انگلیسی ها را انسان هایی نرم کردار و البته کمی منزوی می دانست که از افراط و تفریط منزجر

هستند و به در مجموع به “عقل متعارف” در مقابل عقاید انتزاعی فلسفی ایمان دارند.
با این حال او از تصویری رمانتیک از انگلستان به عنوان ملتی “متحد” انتقاد داشت.
اورول این “اتحاد” را توهمی بیش نمی دانست و یک بار انگلستان را چنین توصیف کرد: “انگلستان طبقاتی ترین سرزمین
جهان است…
سرزمین افاده فروشی و امتیازات ویژه، که عمدتا توسط افراد پیر و احمق اداره می شود.”

گذری بر زندگی جرج اورول

نگاهی تاریخی

اورول شخصیتی جذاب و
متناقض داشت: “مردی مردمی” از قشر بالای طبقه متوسط که در زندگی می کوشید بر تعصبات و پیشداوری های ناشی
از تربیت خود چیره شود.
اورول امروز احتمالا با نگاهی تاریخی مورد مطالعه قرار می گیرد، به عنوان کسی که با بینش منحصر به فرد
و خاص خود در صحنه حضور داشت تا بسیاری از نقاط عطف تاریخ قرن بیستم را تشریح کند.

رمان های بزرگ اورول

اورول در تمام عمر به ساختار سیاسی دمکراتیک و رد هرگونه حکومت استبدادی متعهد بود.
او برخلاف بسیاری از معاصران خود در بخش های چپ طیف سیاسی، هرگز فرصت نکرد کمونیسم را در اتحاد جماهیر
شوروی سابق به ویژه در دوره استالینی تجربه کند.
اورول (البته به درستی) پیش بینی کرد که چنین نظامی هرگز قادر به ادامه حیات در چنین شرایطی نخواهد بود
و در دو رمان بزرگ خود سعی کرد نشان دهد چگونه دو نظامی سیاسی افراطی زمانه، یعنی کمونیسم از چپ
و فاشیسم از راست، در واقع یگانه و غیرقابل تفکیک هستند.
موضوع کار اورول خطر تمامیت خواهی و استبداد به طور کلی بود و نه خطر ناشی از یک نوع خاص
از تشکیلات اجتماعی.

مزرعه حیوانات
در پایان جنگ جهانی دوم، هیتلر به عنوان یک هیولا توصیف می شد.
اما تصویری که از استالین ارائه می شد، یک شخصیت صمیمی و دوست متفقین بود، شخصیتی که نمی تواند شرارت
کند چون در بردن جنگ به متفقین کمک کرده است.
البته بر واقعیت سرپوش گذاشته شده بود.
استالین کار خود را به عنوان دشمن بی امان مردم که در جریان پاکسازی های داخلی میلیون ها نفر را
به قتل رساند، آغاز کرد.
یک نکته بدتر برای سوسیالیست ها این که استالین اندیشه سوسیالیسم را آلوده کرده بود و از کمونیسم به عنوان
وسیله ای برای کسب قدرت شخصی بهره برداری کرد.
در کتاب مزرعه حیوانات که در نگاه اول کتابی ساده جلوه می کند، حیوانات یک مزرعه دست به شورش می
زنند و “حاکم” را که در نقش “مزرعه دار جونز” ظاهر شده سرنگون می کنند.
انقلاب را خوک ها رهبری می کنند که رهبر آن ناپلئون است و یک خوک نقش استالین را دارد.
در ابتدا کلیه حیوانات برابر هستند، و براساس اصول کلی که خوک دیگری به نام “پیر ارشد” آنها را پیشنهاد
کرده، زندگی می کنند.
“پیر ارشد” در واقع نماینده مارکس است.
با این حال خوک ها به تدریج حاکم می شوند.

گذری بر زندگی جرج اورول

فرامین “پیر ارشد” که بر دیوار انبار مزرعه نقاشی شده است به آهستگی تغییر داده می شود تا معدود حیواناتی
را که از ذکاوت کافی برای درک تغییرات برخوردارند، سردرگم کند.
تنها حیوانی که شرارت خوک ها را درک می کند الاغی به نام “بنجامین” است اما از اعتراض خودداری می
کند.
بنجامین اغلب نماینده روشنفکران بدبین فرض می شود و با تعمیمی می توان او را نماینده شخص نویسنده دانست.

۱۹۸۴
این کتاب نسبت به زمان زندگی اورول در آینده می گذرد و کلیه کشورهای جهان در یکی از سه گروه
ابرقدرت که در منازعه هستند ادغام شده اند.گذری بر زندگی جرج اورول شخصیت اصلی کتاب، وینستون اسمیت، در کشور “اوشیانا”
تحت کنترل شدید حزب “اینگسوک” و رهبر مرموز آن “برادر بزرگ” زندگی می کند.
زبان انگلیسی در زبان جامع تری به نام “سخن نو” غرق شده است که خود آلت دیگری در میان ابزار
حزبی برای کنترل اذهان است.
وینستون برای “مینیترو” کار می کند و وظیفه او دستکاری اسناد مکتوب مانند روزنامه ها به گونه ای است که
نشان دهد “حزب” همواره بر حق بوده است.
او بالاخره از معنی واقعی حزب آگاه می شود و با انقلابیون ارتباط پیدا می کند.
۱۹۸۴ نیز مانند مزرعه حیوانات در نتیجه ظهور استالین به اورول الهام شد.
در زمانه ای که درباره استالین به عنوان دوست انسان ها خیالبافی می شد، اورول از بصیرت کافی برای شناسایی
هویت دیکتاتور خونخوار روسیه و جسارت کافی برای بازگو کردن واقعیت به جهان ساده دل برخوردار بود.
نگارش این کتاب برای اورول مسابقه ای در برابر گذشت زمان بود.
او از این وحشت داشت که فاجعه ای به بار آید و به جنگ سرد دامن بزند.
در همین حال بیماری اش شدت می یافت.
اورول در پایان سال ۱۹۴۸، به قدری نحیف شده بود که نمی توانست از بستر بیماری برخیزد.
او درحالی که دستگاه کهنه تایپ را روی پاهایش گذاشته بود با حالی نزار کار نگارش کتاب را به پایان
برد.
رمان ۱۹۸۴ تنها پس از مرگ او مورد استقبال قرار گرفت، هرچند اکنون شهرت جهانی دارد و یکی از مهم
ترین آثار تاریخ بشر معرفی می شود.گذری بر زندگی جرج اورول برترین ها

پارک آبی

مدیسه

آیسان پرواز

نو عروس

انتقاد شدید مجری معروف از عادل فردوسی پور : گزارشگری فردوسی پور فاجعه بود!انتقاد شدید مجری معروف از عادل فردوسی پور : گزارشگری فردوسی پور فاجعه بود!
داماد شدن فریدون محرابى ، بازیگری که برادر آشا محرابی نیست!داماد شدن فریدون محرابى ، بازیگری که برادر آشا محرابی نیست!
از بهنام بانی تا لیندا کیانی و بهاره افشاری | هنرمندان مشهوری که برای جام جهانی به روسیه رفتنداز بهنام بانی تا لیندا کیانی و بهاره افشاری | هنرمندان مشهوری که برای جام جهانی به روسیه رفتند
گاف عجیب مهران مدیری در خندوانه و دفاع مجری تلویزیون از جواب هوشمندانه او!گاف عجیب مهران مدیری در خندوانه و دفاع مجری تلویزیون از جواب هوشمندانه او!
از الناز حبیبی تا امیرحسین آرمان | بازیگران فیلم سینمایی “دشمن زن” با لباس تیم ملی در سینمااز الناز حبیبی تا امیرحسین آرمان | بازیگران فیلم سینمایی “دشمن زن” با لباس تیم ملی در سینما
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۵۶) از بهنوش طباطبایی تا عکس دونفره بهنام بانی و لیندا کیانی در روسیه!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۵۶) از بهنوش طباطبایی تا عکس دونفره بهنام بانی و لیندا کیانی در روسیه!
لیندا کیانی؛ پای ثابت حضور در جام جهانی ، از برزیل تا روسیه!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۳۵)لیندا کیانی؛ پای ثابت حضور در جام جهانی ، از برزیل تا روسیه!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۳۵)
بهاره افشاری؛ از ساختن مستند برای اسب سردار آزمون تا حضور در روسیه برای تشویق او!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۳۴)بهاره افشاری؛ از ساختن مستند برای اسب سردار آزمون تا حضور در روسیه برای تشویق او!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۳۴)
اینستاگرام هنرمندان (۵۸) از بهاره کیان افشار در کنار بهرام رادان تا بهاره رهنما و قومِ قشنگ شوهرش!اینستاگرام هنرمندان (۵۸) از بهاره کیان افشار در کنار بهرام رادان تا بهاره رهنما و قومِ قشنگ شوهرش!
از اکبر عبدی تا بهاره کیان افشار ، واکنش افراد مشهور به برد تاریخی تیم ملی ایران در جام‌جهانی (۵)از اکبر عبدی تا بهاره کیان افشار ، واکنش افراد مشهور به برد تاریخی تیم ملی ایران در جام‌جهانی (۵)
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
اپارک

آیسان پرواز

مدیسه
زندگی متفاوت مگان مارکل قبل و بعد از ازدواج سلطنتی | چی بود و چی شد!!!؟زندگی متفاوت مگان مارکل قبل و بعد از ازدواج سلطنتی | چی بود و چی شد!!!؟
یک روز از زندگی ملانیا ترامپ در کاخ سفید | او و شوهرش در اتاق جدا می خوابند!یک روز از زندگی ملانیا ترامپ در کاخ سفید | او و شوهرش در اتاق جدا می خوابند!
زندگی حسین هدایتی و ثروت تمام نشدنی اشزندگی حسین هدایتی و ثروت تمام نشدنی اش
۲۰ نکته جنجالی از زندگی حبیب | از مرگ دردناک همسر اول تا بازداشت و آزادی بی دلیل!۲۰ نکته جنجالی از زندگی حبیب | از مرگ دردناک همسر اول تا بازداشت و آزادی بی دلیل!
آشنایی با زندگی رضا شاهرودی ؛ از ناپدید شدن دردناک پدرش تا بالاترین رقم دستمزد!آشنایی با زندگی رضا شاهرودی ؛ از ناپدید شدن دردناک پدرش تا بالاترین رقم دستمزد!
اشکان خطیبی و همسر جان | از زندگی و ازدواج سفید تا تولد یک فرزند با سال تحویلاشکان خطیبی و همسر جان | از زندگی و ازدواج سفید تا تولد یک فرزند با سال تحویل
زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!
نیمه تاریک زندگی مورگان فریمن ؛ متهم جدید فساد اخلاقی در هالیوودنیمه تاریک زندگی مورگان فریمن ؛ متهم جدید فساد اخلاقی در هالیوود
زندگی ، عشق، علایق و خاطرات جالب ویدا جوانزندگی ، عشق، علایق و خاطرات جالب ویدا جوان
پایان زندگی جیان لوییجی بوفون در قلب تورین؛ خداحافظ وفادارترین!پایان زندگی جیان لوییجی بوفون در قلب تورین؛ خداحافظ وفادارترین!
زندگی محمد بحرانی در ایام جام جهانی |با جناب خان به جام جهانی میرومزندگی محمد بحرانی در ایام جام جهانی |با جناب خان به جام جهانی میروم
همراه با زندگی پژمان جمشیدی، از مستطیل سبز تا جعبه جادوهمراه با زندگی پژمان جمشیدی، از مستطیل سبز تا جعبه جادو
زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!
آرسن ونگر ؛ پایان زندگی آخرین پادشاه لیگ جزیره در میانِ توپچی هاآرسن ونگر ؛ پایان زندگی آخرین پادشاه لیگ جزیره در میانِ توپچی ها
زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!
محمد حسین میثاقی که این روز ها به بهانه جام جهانی در روسیه به سر می برد مجری انرژیک و در عین حال با تجربه ای است که سال گذشته جهشی اساسی داشت.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
جدیدترین مدل های دکوراسیون برای خانه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب
در پاتایا و آنتالیا چه می گذرد ؟ ایرانیان به دنبال چه هستند ؟
تورهای متنوع باکو با پرواز هفتگی ایران ایر !!
دختر و پسرهای اهل هیجان حتما ببینند !! داغ داغ
جدیدترین و شیک ترین و هیجان انگیزترین پارکـــــــــــــ آبی تهران !!
چیدمان شیک و طراحی فوق العاده اتاق کودک + تصاویر
مجلل ترین و باشکوه ترین عروسی های ایرانی !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
زندگی ، عشق، علایق و خاطرات جالب ویدا جوان
۲۰ نکته جنجالی از زندگی حبیب | از مرگ دردناک همسر اول تا بازداشت و آزادی بی دلیل!
آشنایی با زندگی رضا شاهرودی ؛ از ناپدید شدن دردناک پدرش تا بالاترین رقم دستمزد!
نیمه تاریک زندگی مورگان فریمن ؛ متهم جدید فساد اخلاقی در هالیوود
زندگی حسین هدایتی و ثروت تمام نشدنی اش
پایان زندگی جیان لوییجی بوفون در قلب تورین؛ خداحافظ وفادارترین!
زندگی محمد بحرانی در ایام جام جهانی |با جناب خان به جام جهانی میروم
زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!
یک روز از زندگی ملانیا ترامپ در کاخ سفید | او و شوهرش در اتاق جدا می خوابند!
اشکان خطیبی و همسر جان | از زندگی و ازدواج سفید تا تولد یک فرزند با سال تحویل
زندگی متفاوت مگان مارکل قبل و بعد از ازدواج سلطنتی | چی بود و چی شد!!!؟
آرسن ونگر ؛ پایان زندگی آخرین پادشاه لیگ جزیره در میانِ توپچی ها
همراه با زندگی پژمان جمشیدی، از مستطیل سبز تا جعبه جادو
زندگی آرات حسینی ؛ پسر عنکبوتی ۴ ساله ایرانی
زندگی حرفه ای عادل فردوسی‌ پور؛ تنها سوپراستار فوتبالی تلویزیون
زندگی اسکارلت جوهانسون قبل از رسیدن به شهرت چگونه بود و چه می‌کرد؟
راز سرسختی آلکس فرگوسن در زندگی | جملات عجیبِ او پس از خروج از کما!
زندگی محمد صلاح؛ از مسلمان شدن هواداران به خاطر او تا لقب فرعون مصر !
گفت‌و‌گو با پیمان قاسم‌خانی، همه چیز از زندگیِ آن قهر کرده با مدیری!
زندگی نازنین بیاتی | از مضحک ترین موقعیتی که در آن قرار داشت تا تقلب کردن!
همه چیز از زندگی تیفانی ترامپ ، دختر کوچک و مرموز دونالد ترامپ
زندگی سعید مرتضوی؛ آن مظنون همیشگی | از ورود با توصیه تا ماجرای زهرا کاظمی
زندگی بهرام افشاری یا همان بهتاش پایتخت | حکم پیاز وسط سیر ترشی را داشتم
زندگیِ سالار عقیلی در ۴۰ سالگی | از همکلاس بودن با هانیه توسلی و سپند امیرسلیمانی تا ازدواج!
زندگی زنده‌یاد بهرام زند در گفتگویی منتشر نشده | سفر در زمان با بهرام زند
زندگی ناصر ملک مطیعی ؛ از ورشکستگی پدر تا دوستی با فردین و بهروز وثوق
جهانگیر کوثری | از زندگی شخصی تا ناجوانمردی در حق خودش و دخترش!
زندگی امیرعلی نبویان و همسرش | از عشق و عاشقی تا ازدواج با لباس و سفره عقدِ لحظه آخری!
زندگی شخصی و کاری محمدجواد آذری جهرمی | از اینترنت بازی در جوانی تا استادیوم رفتن با فرزندان!
مهراب قاسمخانی و شقایق دهقان| از زندگی شخصی تا آیدی فیک در اینستاگرام!
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
چیدمان میز ناهارخوری با اصول و قواعد پذیرایی شیک و مدرن ! + تصاویر
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه بهار 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!
زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!
زندگی ، عشق، علایق و خاطرات جالب ویدا جوان
زندگی ، عشق، علایق و خاطرات جالب ویدا جوان
۲۰ نکته جنجالی از زندگی حبیب | از مرگ دردناک همسر اول تا بازداشت و آزادی بی دلیل!
۲۰ نکته جنجالی از زندگی حبیب | از مرگ دردناک همسر اول تا بازداشت و آزادی بی دلیل!
آشنایی با زندگی رضا شاهرودی ؛ از ناپدید شدن دردناک پدرش تا بالاترین رقم دستمزد!
آشنایی با زندگی رضا شاهرودی ؛ از ناپدید شدن دردناک پدرش تا بالاترین رقم دستمزد!
نیمه تاریک زندگی مورگان فریمن ؛ متهم جدید فساد اخلاقی در هالیوود
نیمه تاریک زندگی مورگان فریمن ؛ متهم جدید فساد اخلاقی در هالیوود
زندگی حسین هدایتی و ثروت تمام نشدنی اش
زندگی حسین هدایتی و ثروت تمام نشدنی اش
پایان زندگی جیان لوییجی بوفون در قلب تورین؛ خداحافظ وفادارترین!
پایان زندگی جیان لوییجی بوفون در قلب تورین؛ خداحافظ وفادارترین!
زندگی محمد بحرانی در ایام جام جهانی |با جناب خان به جام جهانی میروم
زندگی محمد بحرانی در ایام جام جهانی |با جناب خان به جام جهانی میروم
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما