گذری بر زندگی جرج اورول نویسنده و روزنامه نگار مطرح

گذری بر زندگی جرج اورول نویسنده و روزنامه نگار مطرح
اورول که نام اصلی او اريک بلر بود در سال 1903 در آنچه بعدا خود "قشر پايين طبقه متوسط" اجتماعی بريتانيا توصيف کرد، متولد شد.

گذری بر زندگی جرج اورول

گذری بر زندگی جرج اورول , امروز زادروز جرج اورول، نویسنده و روزنامه نگار بریتانیایی و خالق مزرعه حیوانات و
۱۹۸۴ است.
اورول در مقطعی پرهیاهو و تکان دهنده در تاریخ قرن بیستم که بخش های مهم آن را شخصا تجربه کرد،
زندگی می کرد: سال های افول امپراتوری بریتانیا، عصر رکود شدید اقتصادی آمریکا، جنگ داخلی اسپانیا، ظهور فاشیسم در اروپای
غربی در دهه ۱۹۳۰، جنگ جهانی دوم، و مراحل اولیه جنگ سرد.
او امروز به ویژه به خاطر دو رمان مزرعه حیوانات و ۱۹۸۴شهرت دارد.
این کتاب ها مجادله ای پایدار، مستدل و ضد کمونیستی است که همچنین ایرادهای نیش داری به جامعه غربی و
ارزش های آن وارد می کند.

گذری بر زندگی جرج اورول

صدمین سال تولد جرج اورول

خواندن آثار اورول، که البته اکنون شاید کمی از نفوذ آنها کاسته شده باشد، از فرایض دوره بعد از جنگ
جهانی دوم بود.
عبارات “برادر بزرگ تو را زیر نظر دارد” و “جنایت فکری” از کتاب ۱۹۸۴ اقتباس شده و اکنون عمیقا در
فرهنگ غرب جا افتاده است.

زندگی کوتاه

اورول که نام اصلی او اریک بلر بود در سال ۱۹۰۳ در آنچه بعدا خود “قشر پایین طبقه متوسط” اجتماعی
بریتانیا توصیف کرد، متولد شد.
او در نخستین سال های زندگی برای آغاز حرفه ای در خدمات دولتی آماده شد، اما در اواخر دهه ۱۹۲۰
از آن دلسرد شد و در عوض چند سال از زندگی اش را در اطراف محل زندگی طبقات کارگری در
لندن، پاریس و شمال غربی انگلستان سپری کرد.
مشاهدات او در این دوره خمیرمایه نوشته های اولیه او نظیر پایین و بیرون در پاریس و لندن، و راه
اسکله شهر ویگان است.
اورول از لحاظ سیاسی بخشی از یک جنبش کارگری رادیکال (سوسیالیست آزاد یا سندیکالیسم) بود که اعتقاد داشت هیچکس نباید
بر مردم حکومت کند.
براساس این الگو، شرکت ها در تصاحب کارگران است و مردم مستقل می اندیشند، از اشتباهات خود درس می گیرند
و جهان محل زندگی خود را درک می کنند.
او نیز مانند بسیاری از نویسندگان و روشنفکران چپگرای هم عصر خود در دهه ۱۹۳۰ به اسپانیا رفت
تا علیه ارتش فاشیست ژنرال فرانکو بجنگد.
او در این جنگ مجروح شد و گویا هرگز کاملا شفا نیافت و همین جراحت از عوامل اصلی مرگ او
در اثر ابتلا به سل در سال ۱۹۵۰ بود، یعنی زمانی که هنوز کمتر از ۵۰ سال داشت.
تجارب جرج اورول در این دوره در اسپانیا الهام بخش او برای نگارش ادای دین به کاتالونیا بود.

اورول و فرهنگ انگلیسی

اورول همچنین ناظر تیزبین جامعه و فرهنگ انگلستان بود.
او انگلیسی ها را انسان هایی نرم کردار و البته کمی منزوی می دانست که از افراط و تفریط منزجر

هستند و به در مجموع به “عقل متعارف” در مقابل عقاید انتزاعی فلسفی ایمان دارند.
با این حال او از تصویری رمانتیک از انگلستان به عنوان ملتی “متحد” انتقاد داشت.
اورول این “اتحاد” را توهمی بیش نمی دانست و یک بار انگلستان را چنین توصیف کرد: “انگلستان طبقاتی ترین سرزمین
جهان است…
سرزمین افاده فروشی و امتیازات ویژه، که عمدتا توسط افراد پیر و احمق اداره می شود.”

گذری بر زندگی جرج اورول

نگاهی تاریخی

اورول شخصیتی جذاب و
متناقض داشت: “مردی مردمی” از قشر بالای طبقه متوسط که در زندگی می کوشید بر تعصبات و پیشداوری های ناشی
از تربیت خود چیره شود.
اورول امروز احتمالا با نگاهی تاریخی مورد مطالعه قرار می گیرد، به عنوان کسی که با بینش منحصر به فرد
و خاص خود در صحنه حضور داشت تا بسیاری از نقاط عطف تاریخ قرن بیستم را تشریح کند.

رمان های بزرگ اورول

اورول در تمام عمر به ساختار سیاسی دمکراتیک و رد هرگونه حکومت استبدادی متعهد بود.
او برخلاف بسیاری از معاصران خود در بخش های چپ طیف سیاسی، هرگز فرصت نکرد کمونیسم را در اتحاد جماهیر
شوروی سابق به ویژه در دوره استالینی تجربه کند.
اورول (البته به درستی) پیش بینی کرد که چنین نظامی هرگز قادر به ادامه حیات در چنین شرایطی نخواهد بود
و در دو رمان بزرگ خود سعی کرد نشان دهد چگونه دو نظامی سیاسی افراطی زمانه، یعنی کمونیسم از چپ
و فاشیسم از راست، در واقع یگانه و غیرقابل تفکیک هستند.
موضوع کار اورول خطر تمامیت خواهی و استبداد به طور کلی بود و نه خطر ناشی از یک نوع خاص
از تشکیلات اجتماعی.

مزرعه حیوانات
در پایان جنگ جهانی دوم، هیتلر به عنوان یک هیولا توصیف می شد.
اما تصویری که از استالین ارائه می شد، یک شخصیت صمیمی و دوست متفقین بود، شخصیتی که نمی تواند شرارت
کند چون در بردن جنگ به متفقین کمک کرده است.
البته بر واقعیت سرپوش گذاشته شده بود.
استالین کار خود را به عنوان دشمن بی امان مردم که در جریان پاکسازی های داخلی میلیون ها نفر را
به قتل رساند، آغاز کرد.
یک نکته بدتر برای سوسیالیست ها این که استالین اندیشه سوسیالیسم را آلوده کرده بود و از کمونیسم به عنوان
وسیله ای برای کسب قدرت شخصی بهره برداری کرد.
در کتاب مزرعه حیوانات که در نگاه اول کتابی ساده جلوه می کند، حیوانات یک مزرعه دست به شورش می
زنند و “حاکم” را که در نقش “مزرعه دار جونز” ظاهر شده سرنگون می کنند.
انقلاب را خوک ها رهبری می کنند که رهبر آن ناپلئون است و یک خوک نقش استالین را دارد.
در ابتدا کلیه حیوانات برابر هستند، و براساس اصول کلی که خوک دیگری به نام “پیر ارشد” آنها را پیشنهاد
کرده، زندگی می کنند.
“پیر ارشد” در واقع نماینده مارکس است.
با این حال خوک ها به تدریج حاکم می شوند.

گذری بر زندگی جرج اورول

فرامین “پیر ارشد” که بر دیوار انبار مزرعه نقاشی شده است به آهستگی تغییر داده می شود تا معدود حیواناتی
را که از ذکاوت کافی برای درک تغییرات برخوردارند، سردرگم کند.
تنها حیوانی که شرارت خوک ها را درک می کند الاغی به نام “بنجامین” است اما از اعتراض خودداری می
کند.
بنجامین اغلب نماینده روشنفکران بدبین فرض می شود و با تعمیمی می توان او را نماینده شخص نویسنده دانست.

۱۹۸۴
این کتاب نسبت به زمان زندگی اورول در آینده می گذرد و کلیه کشورهای جهان در یکی از سه گروه
ابرقدرت که در منازعه هستند ادغام شده اند.گذری بر زندگی جرج اورول شخصیت اصلی کتاب، وینستون اسمیت، در کشور “اوشیانا”
تحت کنترل شدید حزب “اینگسوک” و رهبر مرموز آن “برادر بزرگ” زندگی می کند.
زبان انگلیسی در زبان جامع تری به نام “سخن نو” غرق شده است که خود آلت دیگری در میان ابزار
حزبی برای کنترل اذهان است.
وینستون برای “مینیترو” کار می کند و وظیفه او دستکاری اسناد مکتوب مانند روزنامه ها به گونه ای است که
نشان دهد “حزب” همواره بر حق بوده است.
او بالاخره از معنی واقعی حزب آگاه می شود و با انقلابیون ارتباط پیدا می کند.
۱۹۸۴ نیز مانند مزرعه حیوانات در نتیجه ظهور استالین به اورول الهام شد.
در زمانه ای که درباره استالین به عنوان دوست انسان ها خیالبافی می شد، اورول از بصیرت کافی برای شناسایی
هویت دیکتاتور خونخوار روسیه و جسارت کافی برای بازگو کردن واقعیت به جهان ساده دل برخوردار بود.
نگارش این کتاب برای اورول مسابقه ای در برابر گذشت زمان بود.
او از این وحشت داشت که فاجعه ای به بار آید و به جنگ سرد دامن بزند.
در همین حال بیماری اش شدت می یافت.
اورول در پایان سال ۱۹۴۸، به قدری نحیف شده بود که نمی توانست از بستر بیماری برخیزد.
او درحالی که دستگاه کهنه تایپ را روی پاهایش گذاشته بود با حالی نزار کار نگارش کتاب را به پایان
برد.
رمان ۱۹۸۴ تنها پس از مرگ او مورد استقبال قرار گرفت، هرچند اکنون شهرت جهانی دارد و یکی از مهم
ترین آثار تاریخ بشر معرفی می شود.گذری بر زندگی جرج اورول برترین ها

تلگرام پرشین وی

عروسی ساز

نو عروس

رایانمهر

چهل نما

زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!
زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!
زندگیِ سالار عقیلی در ۴۰ سالگی | از همکلاس بودن با هانیه توسلی و سپند امیرسلیمانی تا ازدواج!
زندگیِ سالار عقیلی در ۴۰ سالگی | از همکلاس بودن با هانیه توسلی و سپند امیرسلیمانی تا ازدواج!
زندگی زنده‌یاد بهرام زند در گفتگویی منتشر نشده | سفر در زمان با بهرام زند
زندگی زنده‌یاد بهرام زند در گفتگویی منتشر نشده | سفر در زمان با بهرام زند
زندگی ناصر ملک مطیعی ؛ از ورشکستگی پدر تا دوستی با فردین و بهروز وثوق
زندگی ناصر ملک مطیعی ؛ از ورشکستگی پدر تا دوستی با فردین و بهروز وثوق
جهانگیر کوثری | از زندگی شخصی تا ناجوانمردی در حق خودش و دخترش!
جهانگیر کوثری | از زندگی شخصی تا ناجوانمردی در حق خودش و دخترش!
زندگی نازنین بیاتی | از مضحک ترین موقعیتی که در آن قرار داشت تا تقلب کردن!
زندگی نازنین بیاتی | از مضحک ترین موقعیتی که در آن قرار داشت تا تقلب کردن!
زندگی امیرعلی نبویان و همسرش | از عشق و عاشقی تا ازدواج با لباس و سفره عقدِ لحظه آخری!
زندگی امیرعلی نبویان و همسرش | از عشق و عاشقی تا ازدواج با لباس و سفره عقدِ لحظه آخری!
زندگی شخصی و کاری محمدجواد آذری جهرمی | از اینترنت بازی در جوانی تا استادیوم رفتن با فرزندان!
زندگی شخصی و کاری محمدجواد آذری جهرمی | از اینترنت بازی در جوانی تا استادیوم رفتن با فرزندان!
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما