روشهای اصولی ست کردن لباس

٫همواره لباسی را بپوشید که کاملا اندازه شما باشد ۲٫پوشیدن لباس های بزرگ تنها اندام شما را اغراق امیز تر جلوه داده و آنها را پنهان نمیکند ۳٫بیشتر سعی کنید تنها در زمانی که کمر باریکی دارید از کمر بند استفاده کنید ۴٫پارچه های سنگین مانند پشمی بافتنی و چرمی شما را سنگین وزنتر جلوه […]

٫همواره لباسی را بپوشید که کاملا اندازه شما باشد
۲٫پوشیدن لباس های بزرگ تنها اندام شما را اغراق امیز تر جلوه داده و آنها را پنهان نمیکند
۳٫بیشتر سعی کنید تنها در زمانی که کمر باریکی دارید از کمر بند استفاده کنید
۴٫پارچه های سنگین مانند پشمی بافتنی و چرمی شما را سنگین وزنتر جلوه میدهند
۵٫پارچه های سبک وزن مانند کتان نخی شما را لاغر تر جلوه میدهند
۶٫رنگهای تیره شما را لاغر تر و کوچک تر میکنند
۷٫رنگهای روشن شما را بزرگتر و حجیم تر میکنند
۸٫لباس های بالا تنه و پایین تنه یکرنگ شما را لاغر تر جلوه میدهند
۹٫لباس های بالا تنه و پایین تنه با رنگ های متفاوت شما را بلند قد تر میکند
۱۰٫لباس های یقه بلند گردن را کوتاه تر میکند
۱۱٫گردن بند کوتاه نیز گردن را کوتاه تر میکند
۱۲٫روسری که به سمت پایین آویزان شده باشد قد شما را بلند تر جلوه میدهد
۱۳٫لباس با خطوط افقی شما را چاق تر و با خطوط عمودی شما را لاغر تر جلوه میدهد

زنان قد کوتاه و ریز نقش

۱٫لباس با طرح راهراه افقی نپوشید
۲٫ دامن کوتاه بانقش و نگار بزرگ نپوشید
۳٫کفش کمی نوک تیز بپوشید
۴٫ کفش پاشنه بلند بپوشید
۵٫از کمربند باریک استفاده کنید

زنان چاق

۱٫لباس های یکدست یکرنگ بپوشید
۲٫از کت و ژاکت بلند با دکمه های باز استفاده کنید
۳٫ از روسری شالی استفاده کنید
۴٫ کفش پاشنه بلند بپوشید
۵٫ لباس یقه هفت و قلبی شکل گردن را کشیده تر میکند
۶٫لباس تیره رنگ بپوشید
۷٫ ژاکت بلند بدون اپل بپوشید

مردان قد بلند

۱٫ لباس های یکدست یک رنگ نپوشید
۲٫ لباس ها و شلوار های زیپدار نپوشید
۳٫کت و شلوار با خطوط راه راه با خطوط عمودی و کراوات و ژاکت که طولش تا روی کمر است نپوشید

مردان قد کوتاه

۱٫ کفش بوت و ساق بلند نپوشید آنها شما را قد بلند نمیکند
۲٫شلوار پاچه کوتاه و یا پاچه تا شده نپوشید
۳٫لباس استین دار به تن کنید
۴٫ از نقش و نگار عمودی راه راه عمودی و شلوار راسته و کروات باریک استفاده کنید

مردان لاغر

۱٫شلوار بگی بپوشید
۲٫پلیور حجیم ویقه اسکی بپوشید
۳٫ کت و شلوار اپل دار بپوشید
۴٫لباس های براق و با خطوط عمودی و چسبان نپوشید

مردان چاق

۱٫کروات زرق و برق دار نزنید
۲٫ دکمه پیراهن را تا انتها و بالا نبندید
۳٫ ژاکت اپل دار نپوشید
۴٫ ساعت باریک به دست نکنید
۵٫ بلوز و پیراهن یقه هفت نپوشید
۶٫ شلوار تنگ نپوشید
۷٫از لباس های تیره رنگ استفاده کنید

روشهای اصولی ست کردن لباس