قصه کودکانه سه ماهی

قصه کودکانه سه ماهی
قصه کودکانه سه ماهی , در آبگیر کوچکی ، سه ماهی زندگی می کردند ..

قصه کودکانه سه ماهی رنگی

قصه کودکانه سه ماهی , ماهی سبز ، زرنگ و باهوش بود ، ماهی نارنجی ، هوش کمتری داشت و

ماهی قرمز ، کودن و کم عقل بود.
یک روز دو ماهیگیر از کنار آبگیر عبور کردند و قرار گذاشتند که تور خود را بیاورند تا ماهیها را

بگیرند.
سه ماهی حرف های ماهیگیران را شنیدند.
ماهی سبز ، که زرنگ و باهوش بود بدون اینکه وقت را از دست بدهد از راه باریکی که آبگیر

را به جوی آبی وصل می کرد ، فرار کرد.

قصه کودکانه سه ماهی کوچولوی رنگی

فردا ماهیگیران رسیدند و راه آبگیر را بستند.
ماهی نارنجی که تازه متوجه خطر شد ، پیش خودش گفت، اگر زودتر فکر عاقلانه ای نکنم بدست ماهیگیران اسیر

می شوم .

قصه کودکانه سه ماهی

قصه سه ماهی برای کودکان

پس خودش را به مردن زد و روی سطح آب آمد.
یکی از ماهیگیران که فکر کرد این ماهی مرده است ، او را از داخل آبگیر گرفت و به طرف

جوی آب پرت کرد، و ماهی از این فرصت استفاده کرد و فرار کرد.
ماهی قرمز که از عقل و فکر خود به موقع استفاده نکرد ، آنقدر به این طرف و آنطرف رفت

تا در دام ماهیگیران افتاد.
کودکانه

عروسی ساز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
اصولی برای جدا خوابیدن کودک از والدین
اصولی برای جدا خوابیدن کودک از والدین
رایج‌ترین کابوس‌هایی را که کودکان می‌بینند
رایج‌ترین کابوس‌هایی را که کودکان می‌بینند
روش صحیح گرفتن ناخن نوزاد
روش صحیح گرفتن ناخن نوزاد
علل رفلاکس در نوزادان چیست؟
علل رفلاکس در نوزادان چیست؟
برای کودکان ۳ تا ۵ ساله چه اسباب بازی ای بخریم؟
برای کودکان ۳ تا ۵ ساله چه اسباب بازی ای بخریم؟
سیر تکامل بینایی نوزاد
سیر تکامل بینایی نوزاد
شعر کودکانه عمو خلبان
شعر کودکانه عمو خلبان
تنبیه کودکان، چه عواقبی دارد؟
تنبیه کودکان، چه عواقبی دارد؟
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز