ghodrate-doaRSSاشتراک:

دعا نخستین کاری است که باید انجام شود، نه آخرین

دعا نخستین کاری است که باید انجام شود، نه آخرین
حقیقت شگفت انگیز دعا کردن آن است که چنانچه به هنگام نیاز، به جای آخرین کار، نخستین کارتان دعا کردن باشد، به شما نشان داده می شود که نیازتان را چگونه برطرف کنید؛ حال آن که با اتکا صرف به خود، چنانچه از دعا کردن در مرحله نخست چشم بپوشید، ممکن است کارهای زیادی را […]

حقیقت شگفت انگیز دعا کردن آن است که چنانچه به هنگام نیاز، به جای آخرین کار، نخستین کارتان دعا کردن باشد، به شما نشان داده می شود که نیازتان را چگونه برطرف کنید؛ حال آن که با اتکا صرف به خود، چنانچه از دعا کردن در مرحله نخست چشم بپوشید، ممکن است کارهای زیادی را انجام دهید و هنوز هم آن نیاز وجود داشته باشد.
زن بازرگانی گلو درد سختی داشت که با انواع داروها بهبود نیافت. شبی او در یک گروه کوچک دعا کننده حضور یافت و از آنان خواست که برای درمان گلودردش دعا کنند. دعای آنان برای باز شدن و صاف شدن صدایش چنین بود: «تو برای اظهار نیکویی ات بی قدرت نیستی. هیچ چیز نمی تواند تو را در حبس نگاه دارد. تو با گسترش و آزادی روح ات همنوا هستی. تو اکنون آزادانه شفای ات را طلب می کنی.»
زن بازرگان نیز این جملات را با صدای بلند ادا کرد. ظرف بیست و چهار ساعت، گلوی او کاملا بهبود یافت.
دعا، موثرترین چیزی است که در دنیا وجود دارد. به جای آخرین کار، نخستین کارتان دعا کردن باشد!

ادامه دارد …
برگرفته از قدرت دعا – کاترین پاندر – مینا اعظامی

در چه صورتی مشاوره ازدواج عوارض بدی ایجاد می کند؟
در چه صورتی مشاوره ازدواج عوارض بدی ایجاد می کند؟
فواید مشاوره ازدواج کدام ها هستند؟
فواید مشاوره ازدواج کدام ها هستند؟
موارد منع ازدواج در مشاوره ازدواج شامل کدام مراحل است؟
موارد منع ازدواج در مشاوره ازدواج شامل کدام مراحل است؟
نحوه امتیازدهی در مشاوره ازدواج چگونه است؟
نحوه امتیازدهی در مشاوره ازدواج چگونه است؟
اهمیت نظر ابراز شده مشاور ازدواج تا چه حد است؟
اهمیت نظر ابراز شده مشاور ازدواج تا چه حد است؟
چه کسانی اقدام به مشاوره ازدواج می کنند؟
چه کسانی اقدام به مشاوره ازدواج می کنند؟
مشاوره ازدواج
مشاوره ازدواج
جنبه های روان شناختی بلوغ چه مواردی است؟
جنبه های روان شناختی بلوغ چه مواردی است؟
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما