آشنایی با داروی آباکاویر و نحوه مصرف آن

داروی آباکاویر , مهار کننده نوکلئوزیدی برگشت پذیر آنزیم ترانس کریپتاز است. یک آنالوگ گوانوزین بوده که به کاربوویر تری فسفات فسفریله شده و منجر به اختلال در DNA پلیمراز وابسته به RNA ی ویروس HIV می شود. در نتیجه تکثیر ویروس مهار می شود.

آباکاویر

آباکاویر , مهار کننده نوکلئوزیدی برگشت پذیر آنزیم ترانس کریپتاز است.
یک آنالوگ گوانوزین بوده که به کاربوویر تری فسفات فسفریله شده و منجر به اختلال در DNA پلیمراز وابسته به
RNA ی ویروس HIV می شود.
در نتیجه تکثیر ویروس مهار می شود.

موارد مصرف آباکاویر

در درمان بیماری HIV همراه با سایر داروهای ضد ویروس استفاده می شود.
مصرف در حاملگی : گروه c

فارماکوکینتیک آباکاویر

– جذب: سریع و زیاد – توزیع: Vd=0.86 L/Kg – اتصال به پروتئین: ۵۰
% – متابولیسم:کبدی، از طریق الکل دهیدروژناز و گلوکورونیل ترانسفراز به متابولیت های غیر فعال کربوکسیلات و گلوکورونید تبدیل می
شود.
– زیست دست یابی: ۸۳ % – نیمه عمر: ۵/۱ ساعت – زمان رسیدن به پیک: ۷/۱-۷/۰ ساعت – دفع:
عمدتا ادرار ( بصورت متابولیت ها۸۳ % – نیمه عمر: ۵/۱ ساعت – زمان رسیدن به پیک: ۷/۱-۷/۰ ساعت –
دفع: عمدتا ادرار ( بصورت متابولیت ها۸۳ % – نیمه عمر: ۵/۱ ساعت – زمان رسیدن به پیک: ۷/۱-۷/۰ ساعت

– دفع: عمدتا ادرار ( بصورت متابولیت ها۸۳ % – نیمه عمر: ۵/۱ ساعت – زمان رسیدن به پیک: ۷/۱-۷/۰
ساعت – دفع: عمدتا ادرار ( بصورت متابولیت ها، ۲/۱ % بصورت داروی تغییر نیافته )، مدفوع ( ۱۶ %
دوز کلی )

آشنایی با داروی آباکاویر

منع مصرف این دارو

بیش حساسیتی؛ وجود آلل HLA-B*5701؛ در صورت بروز واکنش بیش حساسیتی، صرف نظر از وجود HLA-B*5701، دوباره
از Abacavir استفاده نکنید، زیرا ممکن است هایپوتنشن و مرگ بدهد؛ نارسایی کبدی متوسط تا شدید

عوارض جانبی این دارو

سیستم عصبی مرکزی: سردرد،
افسردگی ، تب / لرز، اضطراب گوارشی: تهوع ، اسهال ، استفراغ، افزایش آمیلاز پوستی: راش اندوکرین و متابولیک:
افزایش تری گلیسرید هماتولوژیک: ترومبوسیتوپنی کبدی: افزایش AST نوروماسکولار و اسکلتی: درد عضلانی اسکلتی متفرقه: واکنش های بیش حساسیتی، عفونت

آباکاویر

اطلاعات درباره داروی آباکاویر

تداخلات دارویی آباکاویر

Ganciclovir- Valganciclovir: ممکن است عوارض جانبی/ اثرات سمّی مهارکنندگان آنزیم reverse transcriptase
را افزایش دهد.
سمیّت هماتولوژیک یکی از نگرانی های اصلی است.
Ganciclovir-Valganciclovir می توانند غلظت سرمی مهارکنندگان آنزیم reverse transcriptase را افزایش دهد.
Methadone: می تواند اثرات درمانی Abacavir را از بین ببرد.
Abacavir غلظت سرمی Methadone را کاهش می دهد.
مهارکنندگان پروتئاز: غلظت سرمی Abacavir را کاهش می دهند.
Ribavirin: اثرات هپاتوتوکسیک مهار کنندگان آنزیم reverse transcriptase را افزایش می دهد.
اسیدوز لاکتیک ممکن است رخ دهد.
تداخل غذایی: اتانول حذف Abacavir را کاهش داده و ریسک سمیّت را بالا می برد.داروی آباکاویر
دارو های هم گروه
آباکاویر

Zalcitabine Zidovudine Didanosine Emtricitabine Lamivudine Zidovudine Lamivudine Stavudine Tenofovir Emtricitabine Tenofovir دارویاب

برچسب ها: ,

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت