راهکارهای درمانی کاهش میل جنسی

راهکارهای درمانی کاهش میل جنسی ۱-درمان برای هریک از اختلالات زمینه ای. ۲-هورمون درمانی. ۳-کنترل استرس. ۴-مشاوره با کارشناسان مسایل زناشویی. ۵-فراگرفتن مهارتهای گفتگو و برقراری ارتباط موثر با جنس مخالف. ۶-رفع اختلافات و حل مشکلات، تنشها و رنجش ها. ۷-افزایش صمیمت با شریک زندگی. ۸-آموزش جنبه های مختلف رابطه جنسی. ۹-در میان گذاشتن علایق […]

راهکارهای درمانی کاهش میل جنسی

۱-درمان برای هریک از اختلالات زمینه ای.

۲-هورمون درمانی.

۳-کنترل استرس.

۴-مشاوره با کارشناسان مسایل زناشویی.

۵-فراگرفتن مهارتهای گفتگو و برقراری ارتباط موثر با جنس مخالف.

۶-رفع اختلافات و حل مشکلات، تنشها و رنجش ها.

۷-افزایش صمیمت با شریک زندگی.

۸-آموزش جنبه های مختلف رابطه جنسی.

۹-در میان گذاشتن علایق جنسی و خیالپردازیهای جنسی.

۱۰-رسیدگی به وضع ظاهری و بهداشت فردی.

۱۱-ایجاد تنوع در نحوه و مکان برقراری رابطه جنسی بصورت دوره ای.

۱۲-اجتناب از بی تحرکی.

۱۳-ایجاد اعتدال در کار و جنبه های دیگر زندگی/خ-ش

راستینه

اخبار مرتبط :

علل کاهش میل جنسی در مردان

علل كاهش ميل جنسي و درمان آن

راه های كنترل استرس

راهکارهای درمانی کاهش میل جنسی

    مطالب مرتبط: