آیا از مضرات مصرف مواد قندی باخبرید؟

آیا از مضرات مصرف مواد قندی باخبرید؟

فکر کردن به خوردن یک تکه کیک می‌تواند لذتبخش باشد اما در بلندمدت افرادی که تمایل بیشتر به خوردن مواد قندی و شیرین دارند بیشتر با مشکلات خلقی و افسردگی مواجه می‌شوند.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت