آشنایی با روکش‌ های موقتی دندانآشنایی با روکش‌ های موقتی دندان

روکش دندان حتما برای شما هم پیش آمده که برای گذاشتن روکش روی دندان‌ های ‌تان به مطب دندان پزشکی رفته باشید. در این شرایط، دندان پزشک، دندان‌ های شما را تراش می ‌دهد و از آن قالب‌ گیری می ‌کند و به‌ شما می گوید که روکش دندان‌ های شما چند روز دیگر آماده […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت