پوکی‌ استخوان‌پوکی‌ استخوان‌

شرح بیماری پوکی‌ استخوان‌ کاهش‌ تراکم‌ و قدرت‌ طبیعی‌ استخوان‌ که‌ منجر به‌ سستی‌ استخوان‌ و مستعدشدن‌ آن‌ برای‌ شکستگی‌ می‌شود.این‌ عارضه‌ بیشتر در خانم‌های‌ یائسه‌ دیده‌ می‌شود.علائم‌ شایع‌ مراحل‌ اولیه‌: کمردرد بدون‌ علامت‌ (اغلب‌) مراحل‌ پیشرفته‌: درد ناگهانی‌ پشت‌ همراه‌ به‌ یک‌ صدای‌ خردشدگی‌ که‌ نشانه‌ بروز شکستگی‌ مهره‌هاست‌.تغییر شکل‌ ستون‌ فقرات‌ به‌ صورت‌ […]

رایانمهر

چهل نما

آشنایی با داروی سفکسیم و موارد مصرف آن
آشنایی با داروی سفکسیم و موارد مصرف آن
رفع تنگی نفس هنگام استفاده از شوینده ها چگونه ممکن است؟
رفع تنگی نفس هنگام استفاده از شوینده ها چگونه ممکن است؟
هنگام مسافرت این غذاها را بخورید
هنگام مسافرت این غذاها را بخورید
گردن درد و دلایل آن را بشناسیم
گردن درد و دلایل آن را بشناسیم
سوزش سر دل را چگونه کنترل کنید؟
سوزش سر دل را چگونه کنترل کنید؟
کمردرد دارید ؟ این لباس ها را نپوشید
کمردرد دارید ؟ این لباس ها را نپوشید
ماهی سالم و تازه را با این ترفندها تشخیص دهید و بخرید
ماهی سالم و تازه را با این ترفندها تشخیص دهید و بخرید
آلرژی بهاری و آمادگی های لازم برای آن را بخوانید
آلرژی بهاری و آمادگی های لازم برای آن را بخوانید
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما