اظهار نظر عجیب احمد ایراندوست درباره تتلو

اظهار نظر عجیب احمد ایراندوست درباره تتلو
احمد ایراندوست و تتلو , احمد ایراندوست ، بازیگر مرد ایرانی ، با انتشار این عکس ، صفحه اینستاگرام خود را به روز رسانی کرد و در این باره نوشت :

احمد ایراندوست و تتلو

احمد ایراندوست و تتلو , احمد ایران دوست در صفحه اینستاگرام نوشت:
یه نفر از دوستان بزودی قراره کنسرت بزاره مختلط اما نباشه با توجه به سبک خوندنش و
سرطان فکری که داره و جا نماز اب کشیدن و اب توبه و بله و بلا …..بابا من به پرفسور سمیعی میگم
رایگان عملت کنه یه کم‌ ناخالصی توشه نزدیکه دویست و پنجاه گرم با توجه به تفکیک که گفتی ما میدونیم و خودت هم میدونی ..در رو ببند داداش …
این قبری که توش گریه میکنی مرده توش نیست ..و من الله التوفیق …
# سرطان فکر.بغ بغو غو ّبغ ّبغ….محل اجرای کنسرت

احمد ایراندوست و تتلو

آخرین خبر

آیسان پرواز

نو عروس

دکتر طاهری

رایانمهر

چهل نما
رایانمهرامیران پرواز