تصاوير PRESSTV از سكينه آشتياني و پسرش

برخلاف هياهوي تبليغاتي رسانه‌هاي غربي مبني بر اين که سکينه محمدي آشتياني بعد از اعتراف به قتل، آزاد شده است، گروهي از توليد کنندگان شبکه پرس تي‌وي با هماهنگي مقامات قضايي ايران به خانه وي رفتند.توليدکنندگان شبکه پرس تي‌وي با آشتياني در خانه‌اش همراه شدند تا بازگفته‌‌هاي وي را درباره صحنه جنايت و جزئيات قتل […]

تصاوير PRESSTV از سكينه آشتياني و پسرش

برخلاف هياهوي تبليغاتي رسانه‌هاي غربي مبني بر اين که سکينه محمدي آشتياني بعد
از اعتراف به قتل، آزاد شده است، گروهي از توليد کنندگان شبکه پرس تي‌وي با
هماهنگي مقامات قضايي ايران به خانه وي رفتند.توليدکنندگان شبکه پرس تي‌وي با
آشتياني در خانه‌اش همراه شدند تا بازگفته‌‌هاي وي را درباره صحنه جنايت و
جزئيات قتل به تصوير کشند.برنامه سازان شبکه پرس تي‌وي ايران با افراد مختلف که
به نوعي با اين پرونده مرتبط بوده‌اند، گفت‌وگو کرده است و قصد دارد در برنامه
&quotايران تودي&quot به شرح موضوعات اصلي و حاشيه‌اي بازگفته‌هاي قتل بپردازد.


&nbsp

&nbsp

تصاوير PRESSTV از سكينه آشتياني و پسرش