خبرنگار معروف عروس شد!

نرگس سادات پناهى، خبرنگار تلویزیون با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: شهریور ٩۶ چقدر زیبا آغاز شد…

عروسی نرگس سادات پناهى

عروسی نرگس سادات پناهى , نرگس سادات پناهى، خبرنگار تلویزیون با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:

شهریور ٩۶ چقدر زیبا آغاز شد… پُستى به بهانه ى آغاز زندگىِ مشترک و همینطور قدردانى از همه ى کسانى که من و همسر جان رو میشناختن .

تشکر بلندبالا از همه مدیران خوبمون ، سپاس بیکران از همه دوستانِ خودم ، دوستانِ همسر و دوستان مشترکمون
که همگى با تمام قلبشون خوشحال شدن و سنگ تموم گذاشتن.
از خانواده ها و اقوام هم که دیگه نگم، عالى بودنُ باعث دلگرمى مون
دوستت_دارم شهریور عشق و دیگر هیچ…
ماییم و لبالب شدن
از یار و دگر هیچ

عروسی نرگس سادات پناهى

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت