عکسهای دیدنی پشت صحنه سریال تاریخی مختارنامه

سریال تاریخی مختارنامه به کارگردانی داود میرباقری پس از 6 سال مراحل مختلف تولید از روز جمعه 9 مهر ماه از شبکه اول سیما پخش می شود.

پشت صحنه سریال تاریخی مختارنامه سریال تاریخی مختارنامه به کارگردانی داود میرباقری پس از 6 سال مراحل مختلف تولید از روز جمعه 9 مهر ماه از شبکه اول سیما پخش می شود.

عکسهای دیدنی پشت صحنه سریال تاریخی مختارنامه