شیلا خداداد اصل و نسبش را رو کردشیلا خداداد اصل و نسبش را رو کرد

اصلیت شیلا خداداد , شیلا خداداد ، بازیگر معروف ایرانی ، با انتشار این عکس ، صفحه اینستاگرام خود را به روز رسانی کرد و در این باره نوشت :

چهل نما
رایانمهربهنودگشت