عکس/ دعای مرد هزار چهره در محراب

اکبر عبدی، هنرمند هزار چهره سینما در نمایی از فیلم &quotرسوایی&quot.

اکبر عبدی، هنرمند هزار چهره سینما در نمایی از فیلم &quotرسوایی&quot.

عکس/ دعای مرد هزار چهره در محراب

عکس/ دعای مرد هزار چهره در محراب