مانکنی که هم زن است و هم مرد! + عکس

به گزارش سیمرغ ، آندری پژیک در بوسنی و هرزگوین به دنیا آمد. او از مادری اهل صربستان و پدری کراوات است که مدتی پس از به دنیا آمدن وی از یکدیگر جداشند. او متولد 1991 است و 20سال سن دارد. نکته عجیب درمورد او این است که به عنوان یک مدل فعالیت میکند اما […]

به گزارش سیمرغ ، آندری پژیک در بوسنی و هرزگوین به دنیا آمد. او از مادری اهل صربستان و پدری کراوات است که مدتی پس از به دنیا آمدن وی از یکدیگر جداشند. او متولد 1991 است و 20سال سن دارد.

نکته عجیب درمورد او این است که به عنوان یک مدل فعالیت میکند اما او هم مدل لباس زنان است و هم مردان! به تصاویرش دقت کنید:
مانکنی که هم زن است و هم مرد! + عکس

مانکنی که هم زن است و هم مرد! + عکس

مانکنی که هم زن است و هم مرد! + عکس

مانکنی که هم زن است و هم مرد! + عکس